Jak zadbać o bezpieczeństwo motocyklistów?

Choć liczba zabitych na drogach ogólnie spada, więcej jest procentowo ofiar - motocyklistów. ERF i FEMA proponują wspólnie podjęcie działań dla zapobiegania temu zjawisku.

Federacja Drogowa Unii Europejskiej ERF (jej członkiem jest m.in. Polski Kongres Drogowy) i Federacja Europejskich Stowarzyszeń Motocyklistów FEMA przygotowują wspólne stanowisko (ang. position paper) w sprawie poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej z punktu widzenia dwukołowych pojazdów mechanicznych. Pomimo ostatniego zahamowania spadku liczby ofiar śmiertelnych, w Europie nastąpiło imponujące zmniejszenie liczby zabitych na drogach - ponad 50% w porównaniu z rokiem 2001. Jednocześnie jednak liczba ofiar - użytkowników dwukołowych pojazdów silnikowych, choć mniejsza bezwzględnie, zaczyna mieć coraz większy udział w ogólnej wielkości zabitych. Mówiąc dokładniej, ofiary śmiertelne wśród kierowców i pasażerów motocykli i skuterów, stanowią ponad 15% wszystkich ofiar śmiertelnych w UE, choć udział tych pojazdów w całkowitym natężeniu ruchu wynosi jedynie 1,8%.

Częścią odpowiedzi na to wyzwanie są innowacje technologiczne i zmiany w projektowaniu infrastruktury. Jednak w opinii ERF i FEMA największe korzyści można osiągnąć wdrażając rozwiązania, które są dostępne dzisiaj i okazały się sensowne kosztowo. Proste rozwiązania, takie jak instalacja systemów chroniących motocyklistw na barierach, oznakowanie dróg zachowujące odporność na wpadanie w poślizg i ogólnie właściwe utrzymanie nawierzchni, mogą w znacznym stopniu przyczynić się do bezpieczeństwa tej grupy użytkowników dróg. Pomoże to także osiągnąć cel UE polegający na zmniejszeniu ofiar śmiertelnych o 50% do 2020 r. zgodnie z celem określonym w programie działań na rzecz bezpieczeństwa drogowego na lata 2011-2020.

Projekt wspólnego stanowiska dzieli się na dwie części. Jako pierwszy krok proponuje tzw. "nisko wiszące owoce", czyli rozwiązania już znane, które można wdrożyć od zaraz, pokazując dobre praktyki już istniejące i zalecając ich szybkie wdrożenie na szczeblu UE i krajowym. Kolejnym krokiem będzie zbadanie, w jaki sposób można ulepszyć standardy i wygląd infrastruktury w przyszłości, zgodnie z innowacjami technologicznymi, które mają miejsce zarówno z punktu widzenia infrastruktury, jak i pojazdu.

Do końca listopada trwają konsultacje projektu stanowiska. Również Polski Kongres Drogowy czeka na opinie wszystkich zainteresowanych. Mozna je przesyłać mailem na adres: biuro@kongresdrogowy.pl

Draft position paper

Polecane artykuły

Rekomendacje ERF dla bezpieczeństwa robót drogowych

Choć wypadki śmiertelne podczas prac remontowych na drogach stanowią nikły procent ogólnych statystyk bezpieczeństwa ruchu drogowego, to powodem do niepokoju jest fakt, że w budownictwie drogowym właśnie one należą do najbardziej niebezpiecznych – wskazuje ERF w swym stanowisku „Ku bezpieczniejszym strefom robót”.

ERF o wyzwaniach drogowych: utrzymać majątek wart 8 bilionów euro

Gdyby policzyć wartość odtworzeniową wszystkich dróg w Unii Europejskiej otrzymalibyśmy astronomiczną sumę 8 bilionów euro. Uświadomienie politykom i zwykłym użytkownikom wartości tego dobra stanowi klucz do zapewnienia właściwych środków na utrzymanie sieci drogowej - uważa Federacja Drogowa Unii Europejskiej (ERF).

fot. ERF

Propozycja standardu oznakowania poziomego w UE

Federacja Drogowa Unii Europejskiej (ERF) proponuje państwom członkowskim przyjęcie standardu oznakowania poziomego dróg. Ma on opierać się na zasadzie 150X150, co oznacza 150 mm jako minimalną szerokość linii i minimalną odblaskowość 150 jednostek dla jezdni suchej (poziom R3) i 35 jednostek (poziom RW2) dla mokrej przy padającym deszczu.