Potwierdzenie statusu PKD w PIARC

PKD otrzymał oficjalne potwierdzenie nadania statusu Komitetu Narodowego PIARC - Światowego Stowarzyszenia Drogowego.

Rezolucja tej treści , o numerze ExCom/17-10.1, została przegłosowa podczas październikowego posiedzenia Komitetu Wykonawczego tej organizacji w Bonn. Została ona podjęta, na wniosek polskiego Pierwszego Delegata, którym jest przedstawiciel GDDKiA, po przeanalizowaniu statutu stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy i jego dotychczasowej działalności Utworzenie kolejnego Komitetu Narodowego pozwoli zacieśnić kontakty polskiego środowiska drogowego z największą światową organizacją drogową - napisał w liście do prezesa PKD Zbigniewa Kotlarka sekretarz generalny PIARC Patrick Mallejacq.

Polecane artykuły

Obrady Rady PIARC toczyły się w siedzibie Federalnego Minsterstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej w Bonn. Fot. PKD

PKD Komitetem Narodowym PIARC

Polski Kongres Drogowy został uznany za Komitet Narodowy PIARC - zdecydował 25 października Komitet Wykonawczy tej najważniejszej organizacji drogowej na świecie.

PKD wznawia współpracę z PIARC

Przedstawiciele Polskiego Kongresu Drogowego rozmawiali 3 lutego z przebywającymi w Warszawie wysłannikami PIARC o włączeniu się PKD w działalność tej największej światowej organizacji drogowej.

Ruszyła rejestracja na Światowy Kongres Drogowy 2019

26 Światowy Kongres Drogowy odbędzie się w dniach 6-10 października br w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na stronie internetowej Kongresu można już rejestrować udział.