PKD rekomenduje

Poza organizowanymi przez siebie konferencjami, Polski Kongres Drogowy patronuje ważnym dla środowiska wydarzeniom lub rekomenduje inne inicjatywy programowe. Oto szczegóły kilku takich, wartych zainteresowania, propozycji.


IV Krakowskie Dni Nawierzchni, Kraków 15-17 listopada

Na konferencję złożą się dwa wydarzenia: Seminarium Specjalistyczne „Wzmacnianie i remonty konstrukcji nawierzchni drogowych oraz stabilizacja podłoża – WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2017” (15 listopada) oraz V Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne "Drogowe Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych oraz betonu cementowego – NAWIERZCHNIE DROGOWE 2017” (16-17 listopada. PKD jest honorowym patronem konferencji. Szczegóły: .


III Konferencja TRANSEIA 2017, Krynica Zdrój 6-8 grudnia

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Oceny oddziaływania na środowisko w budownictwie komunikacyjnym" stanowi kontynuację i rozszerzenie tematyki konferencji pod nazwą TRANSNOISE, które były organizowane w latach 2012 i 2013. Organizatorem jest Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Inżynierii Lądowej. PKD jest honorowym patronem konferencji. Szczegóły:


IX Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne "Zarządzanie infrastrukturą drogową - RAM", Łańcut, 7-8 grudnia

Konferencja poświęcona Road Asset Management będzie okazją do prezentacji nowoczesnych metod zarządzania infrastrukturą drogową, od zagadnień generalnych po szczegółowe, dotyczące utrzymania dróg i mostów. Podczas konferencji nastąpi inauguracja działalności Komitetu Technicznego PKD do spraw RAM. Szczegółowe informacje:


Zamówienia publiczne po nowelizacji dyrektyw, Warszawa 11 grudnia

Celem konferencji jest zebranie wiedzy i doświadczenia jednostek zajmujących się na co dzień tworzeniem, wykładnią lub stosowaniem ustawy Pzp po roku stosowania zmienionych dyrektyw zamówieniowych. Część z nich , dotycząca e-zamówień, wciąż oczekuje na wejście w życie. Podjęcie dyskusji na temat wpływu wykładni dyrektyw unijnych na stosowanie polskiej ustawy zamówieniowej, a także pożądanego kierunku zmian dla nowego prawa zamówień publicznych to inny cel konferencji, nad którą PKD objął patronat. Szczegółowe informacje:


Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych, Kielce 8-9 maja 2018

IBDiM organizuje podczas przyszłorocznych targów "Autostrada Polska" konferencję na temat diagnostyki i napraw nawierzchni. Obecnie trwa konkurs na referaty, propozycje streszczeń należy składać do 30 listopada. Szczegóły:

Polecane artykuły

Wystawa Drogowa towarzysząca Polskiemu Kongresowi Drogowemu. Fot. Muzeum Drogownictwa w Szczucinie

90 lat od pierwszego Polskiego Kongresu Drogowego

90 lat temu, 3 stycznia 1928 roku rozpoczęły się obrady Polskiego Kongresu Drogowego - pierwszego takiego wydarzenia w dziejach polskiego drogownictwa.

Zapisz się na Kongres Zimowy ze zniżką

Do 31 grudnia obowiązuje zniżkowa cena (early bird rate) dla rejestrujących się na Zimowy Kongres Drogowy w Gdańsku (20-23 lutego 2018). Nie warto zwlekać!

Prezentacja Iwony Zielińskiej, ekspertki OIGD. Fot. KZP

Prawo zamówień rok po nowelizacji

Działanie dyrektyw zamówieniowych w systemie krajowym po ponad roku od nowelizacji Prawa zamówień publicznych było tematem konferencji zorganizowanej 11 grudnia przez Grupę Doradczą KZP.