Miejscy drogowcy w Jeleniej Górze

Jak co dwa lata, drogowcy miejscy spotkali się na swoim Zjeździe. Gospodarzem rozpoczętego 13 września spotkania jest miasto Jelenia Góra.

Zjazd organizowany jest co dwa lata przez Komisję Drogownictwa Miejskiego. Celem Komisji - jak przypomniał jej przewodniczący Czesław Wandzel, emerytowany dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze - jest reprezentowanie środowiska drogowców miejskich i działanie na rzecz całego drogownictwa przez opiniowanie i wnioskowanie rozwiązań prawnych i technicznych. W okresie, który upłynął od poprzedniego takiego spotkania, które odbyło się w 2015 r. w Bielsku Białej, Komisja przekazała właściwym organom szereg postulatów, ujętych w przyjętej wówczas uchwale. Dotyczyły one takich spraw jak potrzeba uchwalenia nowej ustawy o drogach publicznych, uporządkowania spraw lokalizacji reklam świetlnych w pasie drogowym czy systemowe rozwiązanie kwestii własności i stanu technicznego infrastruktury oświetleniowej pozostającej w gestii różnych instytucji. Wszystkie wnioski - podkreślił Cz. Wandzel - były przekazane do odpowiednich Ministerstw bądź urzędów, ale tylko nieliczne doczekały się odpowiedzi.

Jednocześnie KDM z własnej inicjatywy rozpoczęła prace nad stworzeniem bazy informacji na temat zasad utrzymania dróg w miastach po to, by można było czerpać z tych doświadczeń i w efekcie zaproponować modelowy system utrzymania. Prace te będą kontynuowane w następnej kadencji Komisji, której nowy skład zostanie wybrany na zakończenie XXI Zjazdu.

Polski Kongres Drogowy objął Zjazd honorowym patronatem.

Polecane artykuły

Ulica w jednym z miast na Mazurach. Zdjęcie ilustracyjne. Fot PKD

Nowa Komisja, stare postulaty

Drogowcy z Komisji Drogownictwa Miejskiego, zgłaszają ponownie wniosek o opracowanie nowej ustawy o drogach publicznych. Ten postulat od lat kończy każde obrady tej grupy zarządców drogowychj.

 XIX Zjazd Drogowców Miejskich

Miejscy drogowcy zaznaczają swą odrębność

Podczas zakończonego w Cedzynie k. Kielc 13 września XIX Zjazdu Drogowców Miejskich ponowiony został postulat przygotowania nowej ustawy o drogach publicznych, uwzględniającej specyfikę ulic w miastach. Kolejny raz wróciła też kwestia rozszerzenia grona beneficjentów Krajowego Funduszu Drogowego o samorządy. PKD był, obok Prezydenta miasta Kielce, honorowym patronem Zjazdu.

Spacer ulicami Grudziądza. Fot. ZDM Grudziądz

W zabytkowym Grudziądzu o miejskich drogach

Drogowcy miejscy spotkali się na 18. zjeździe w Grudziądzu. Gospodarzem spotkania był tamtejszy ZDM i jego dyrektor Sylwia Łazarczyk. Wybrano nowy skład Komisji Drogownictwa Miejskiego na dwa lata.