27 czerwca Walne Zebranie Członków PKD

Zarząd stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Polskiego Kongresu Drogowego na 27 czerwca br.

Doroczne Walne Zebranie rozpatrzy sprawozdania: Zarządu z działalności w 2016 r., finansowe za rok 2016 i Komisji Rewizyjnej. Przyjmie również plan działania na trwający rok 2017 i plan finansowy.

WZC obradować będzie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym "Żurawia", przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie. Początek obrad o godz. 11:00 (pierwszy termin). Zgodnie ze statutem, jeżeli w pierwszym terminie nie będzie wymaganego quorum, Zebranie rozpocznie sie w drugim terminie o godz. 11:15 i będzie władne podejmować uchwały niezależnie od liczby uczestniczących w nim członków fizycznych stowarzyszenia.

Polecane artykuły

Walne Zebranie Członków: finisz trudnej kadencji

Przyjęciem planu działań na niecały rok pozostały do końca kadencji władz zakończyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Kongresu Drogowego, które obradowało 17 czerwca w Warszawie. Stowarzyszenie planuje zorganizowanie, z okazji 10-lecia działalności w przyszłym roku, dużego spotkania środowiska drogowego w Kielcach przy okazji Targów "Autostrada Polska".

Zbigniew Kotlarek. Fot.PKD

Zbigniew Kotlarek ponownie wybrany na prezesa PKD

Bogata działalność programowa Polskiego Kongresu Drogowego będzie się w obecnym roku koncentrować na obchodach jubileuszu 10-lecia działalności – postanowili członkowie stowarzyszenia zebrani 24 marca na Walnym Zebraniu. Dokonali także wyboru nowych władz na kolejną pięcioletnią kadencję. Podjęto decyzje o przystąpieniu do Federacji Drogowej Unii Europejskiej ERF.

Nowi członkowie władz PKD: Zbigniew Tabor, wiceprezes (z prawej) i Waldemar Królikowski, członek Zarządu

Zmiany we władzach Polskiego Kongresu Drogowego

Obradujące 20 września Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Kongresu Drogowego wybrało Zbigniewa Tabora na funkcję wiceprezesa zarządu. Nowym członkiem Zarządu został Waldemar Królikowski. Zmianie uległ również skład Komisji Rewizyjnej.