Wesprzyjmy Muzeum Drogownictwa!

Każdy może przekazać 1% swojego podatku na rzecz Fundacji prowadzącej Muzeum Drogownictwa i ocalić od zapomnienia piękne zabytki naszej kultury technicznej.

Fundacja Ochrony Zabytków Drogownictwa z siedzibą w Szczucinie od ćwierć wieku gromadzi zabytki kultury technicznej oraz dokumenty obrazujące tradycje polskich drogowców i mostowców. Są one eksponowane na wolnym powietrzu wokół Muzeum Drogownictwa w Szczucinie (woj. małopolskie), leżącym przy drodze krajowej nr 73. Staraniem Fundacji zmodernizowano również budynek Muzeum. Zostały w nim urządzone sale wystawowe i stała ekspozycja dokumentów, przyrządów i narzędzi drogowych, a także zbiorów ikonograficznych: rycin, zdjęć z budów i portretów ludzi, którzy zasłużyli się w historii polskiego drogownictwa. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Gromadzenie i udostępnianie zbiorów wymaga dalszych nakładów finansowych. Dlatego Fundacja Ochrony Zabytków Drogownictwa zwraca się do wszystkich, a szczególnie do drogowców o wsparcie. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Darowizna na jej działalność w wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania w podatku od osób prawnych. Każda osoba fizyczna może również przeznaczyć 1% swojego podatku dochodowego na ten cel - wystarczy wpisać nr KRS 0000018735.

Polecane artykuły

Akcja zbierania zabytków drogownictwa

Warmińsko-mazurskie oddziały PKD i SITK wraz z Oddziałem GDDKiA w Olsztynie, z okazji obchodów 190-lecia centralnej administracji drogowej na ziemiach polskich, wystąpiły z inicjatywą ocalenia zabytków drogownictwa w regionie.

Ciszej na drogach Małopolski

Nawierzchnie z asfaltu porowatego i cichego betonu asfaltowego są w stanie obniżyć hałas nawet o ponad 8 decybeli - wynika z badań na drogach ZDW w Krakowie - mówiono na Małopolskim Forum Drogowym.

Jubileuszowy medal dla PKD

Polski Kongres Drogowy, jako jedna z organizacji pozarządowych skupiających drogowców, został uhonorowany medalem wybitym z okazji 190-lecia centralnej administracji drogowej na ziemiach polskich. Uroczystości rocznicowe odbyły się 13 maja w Kielcach.