Organizatorem imprez i właścicielem domeny kongresdrogowy.pl jest Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy, działające w obecnej formie od 2005 roku. Odwołuje się bezpośrednio do przedwojennej, patriotycznej tradycji organizowania się środowiska drogowego.

Idea powołania Polskiego Kongresu Drogowego została sformułowana po raz pierwszy w czerwcu 1925 r. na VIII Zjeździe Inżynierów Drogowych w Warszawie. Powołany Komitet Organizacyjny opracował statut i doprowadził do rejestracji. 3 stycznia 1928 roku, w auli Politechniki Warszawskiej odbył się pierwszy, historyczny Polski Kongres Drogowy. Zorganizowało go Stowarzyszenie Członków Polskich Kongresów Drogowych, które za swoją misję uznało przyczynianie się do rozwoju sprawy drogowej w Polsce przez urządzanie Polskich Kongresów Drogowych i związanych z niemi pokazów, wystaw i wycieczek, oraz przez wydawnictwa doraźne i periodyczne.

Polski Kongres Drogowy również dziś przyczynia się do rozwoju sprawy drogowej w Polsce. Stowarzyszenie skupia ludzi aktywnych w środowisku drogowym: zarządców dróg różnych szczebli (państwowych i samorządowych), projektantów i wykonawców, producentów materiałów, maszyn i urządzeń, przedstawicieli środowisk naukowych. Swoje cele programowe osiąga opiniując i inicjując niezbędne zmiany w prawie i uczestnicząc w międzynarodowej wymianie doświadczeń.

Najważniejszym polem aktywności PKD jest organizowanie kongresów, konferencji i seminariów dla środowiska drogowego. Ich rolą jest dostarczanie wiedzy o problemach technicznych, ekonomicznych i prawnych związanych z drogownictwem, tworzenie warunków do wymiany doświadczeń, integracja środowiska. Mieści się w tym także odpowiadanie na jego potrzeby, czego wyrazem jest organizacja drogowych imprez sportowo-rekreacyjnych.

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, działającą na zasadzie non-profit. Utrzymuje się ze składek płaconych przez członków zwyczajnych, którymi są osoby fizyczne wywodzące się ze środowiska drogowego oraz członków wspierających - osoby prawne, przeważnie firmy branży drogowej. Jeżeli w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej powstanie nadwyżka przychodów nad wydatkami, jest ona w całości przeznaczana na działalność statutową. To nas odróżnia od wielu innych podmiotów prowadzących komercyjną działalność w obszarze imprez dla drogowców.

Zapraszamy do współpracy!