III Pomorskie Forum Drogowe

Zapisz się

Wydarzenie będzie miało charakter wymiany doświadczeń między polskim środowiskiem drogowym a przedstawicielami administracji drogowych i firm branży drogowej z krajów nordyckich i nadbałtyckich. Wiodące tematy to zarządzanie siecią drogową oraz skandynawska "Wizja Zero" w podejściu do bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Program:

WSTĘPNY HARMONOGRAM:


poniedziałek (04.06.2018 r.) -opcjonalnie:

14:00 – 16:00 zakwaterowanie

16:00 – 18:30 wyjazd techniczny

19:00 – 21:00 kolacja regionalna


wtorek (05.06.2018 r.)

08:00 – 09:00 rejestracja uczestników

09:00 10:00 sesja inauguracyjna

10:00 – 10:15 przerwa kawowa

10:15 11:45 sesja I - Sposoby zarządzania utrzymaniem dróg

10:15 – 10:45 Polska

10:45 – 11:15 Szwecja

11:15 – 11:45 Norwegia

11:45 – 12:00 przerwa kawowa

12:00 - 14:00 sesja II – Narzędzia wspomagające zarządzanie utrzymaniem

12:00 – 12:15 Polska

12:15 – 12:30 Szwecja

12:30 – 12:45 Norwegia

14:00 – 15:00 obiad

15:0016:45 sesja III – Panel Wykonawców

Tematyka sesji:

 • Sposób kontraktacji:
  • Jaki sposób kontraktacji jest najbardziej odpowiedni?
  • Jaki okres trwania umowy jest najbardziej optymalny?
  • Jaki zakres prac utrzymaniowych powinien być włączony/wyłączony z zakresu Zamówienia?
 • Ryzyko:
  • Jakie elementy utrzymania mogą stanowić ryzyko dla Zamawiającego oraz dla Wykonawcy?
  • W jaki sposób optymalnie rozłożyć ryzyko między Wykonawcą a Zamawiającym?
 • Zmiany zasad rozliczania z uwzględnieniem:
  • zmian układu sieci drogowej
  • zmian prawa
  • zmian wartości czynników cenotwórczych

17:00 - wyjazd techniczny (Centrum Sterowania Ruchem TRISTAR), powrót do hotelu

20:00 – 00:00 uroczysta kolacja w Hotelu Haffner


środa (06.06.2018 r.)

10:00 – 10:45 sesja V

10:45 – 11:00 przerwa kawowa

11:00 – 12:00 sesja VI

12:00 – 13:30 sesja podsumowująca

13:30 obiad, zakończenie ForumWarunki:

Opłata za udział w Forum wynosi:

A. Z dwoma noclegami:

1800 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym

2200 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • dwa noclegi w Hotelu Haffner**** (04/05 i 05/06.06.2018) ze śniadaniami,
 • wycieczkę techniczną w dn. 04.06.2018,
 • kolację regionalną w dn. 04.06.2018,
 • udział w Forum w dniach 05-06.04.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • wycieczkę techniczną w dn. 05.06.2018,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 05.04.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 06.04.2018

B. Z jednym noclegiem:

1300 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym (dla członków Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy opłata obniżona do 1200 zł z VAT)

1550 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • jeden nocleg w Hotelu Haffner**** (05/06.06.2018) ze śniadaniem,
 • udział w Forum w dniach 05-06.04.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • wycieczkę techniczną w dn. 05.06.2018,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 05.04.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 06.04.2018

Bez noclegów:

1000 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniach 05-06.04.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • wycieczkę techniczną w dn. 05.06.2018,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 05.04.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 06.04.2018

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Uwaga! Brak możliwości zagwarantowania miejsc parkingowych w bezpośredniej bliskości hotelu!

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 25 maja 2018 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 29 maja 2018r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Polecane konferencje

Za 3 dni

VI Międzynarodowa Konferencja Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice

Odbywające się już po raz szósty Forum będzie okazją do wymiany doświadczeń specjalistów z Polski, Niemiec, Austrii i innych krajów Europy na temat najnowszych trendów w drogownictwie.

Odbyła się

III Lubelskie Forum Drogowe: Puławski węzeł drogowy

Puławy

Tematami przewodnimi będą: funkcjonowanie puławskiego węzła drogowego po realizacji dojazdu do mostu na Wiśle oraz system ratownictwa na drogach i likwidacji skutków wypadków drogowych.

Odbyła się

II Wschodnie Forum Drogowe: Kruszywo-Cement-Beton

Suwałki

Sesje Forum będą koncentrować się wokół takich zagadnień jak technologia budowy dróg betonowych i możliwosci wykorzystania kruszyw lokalnych. Kontynuowana będzie także debata o Via Carpatia.