III Pomorskie Forum Drogowe

Odbyła się

Wydarzenie będzie miało charakter wymiany doświadczeń między polskim środowiskiem drogowym a przedstawicielami administracji drogowych i firm branży drogowej z krajów nordyckich i nadbałtyckich. Wiodące tematy to zarządzanie siecią drogową oraz skandynawska "Wizja Zero" w podejściu do bezpieczeństwa ruchu drogowego.Program:


Poniedziałek, 04.06.(opcjonalnie)

15:00 - 16:30 przyjazd uczestników, zakwaterowanie

16:30 – 19:00 wyjazd techniczny - Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

19:00 – 23:00 kolacja w Restauracji Panorama (Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1, 16. piętro)


Wtorek 05.06.

09:00 – 10:00 rejestracja uczestników

10:00 sesja inauguracyjna:

otwarcie Forum - Zbigniew Kotlarek, Prezes Polskiego Kongresu Drogowego

wystąpienia: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, dyrektora Oddziału GDDKiA w Gdańsku i zaproszonych gości

uroczyste wręczenie nagrody „Zasłużony Drogowiec Pomorza"

10:30 sesja I „Sposoby zarządzania drogami w Polsce i Europie”
Wprowadzenie do tematyki Forum - Andrzej Maciejewski (GDDKiA) (10')

Perspektywy ewolucji sposobów zarządzania drogami w Polsce - Norbert Wyrwich, dyrektor Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA (20')

Praktyka funkcjonowania PBC (performance based contracts) na drogach krajowych w Szwecji - Björn Eklund, Trafikvert Szwecja (30')

Normatyw projektowania a brd: doświadczenia skandynawskie - Andrzej Wolski, Vegdirektoratet Norweska Administracja Dróg Publicznych (30’)

pytania i odpowiedzi

12:00 - 12.20 przerwa kawowa

12:20 sesja II Narzędzia wspomagające zarządzanie

Film promocyjny firmy Transprojekt Gdański (5')

Dokumentacja projektowa jako narzędzie optymalizacji kosztu życia inwestycji – Jacek Wojciechowski, Joanna Żółtowska, Transprojekt Gdański, Polska (25’)

Inżynieria wartości w Road Asset Management jako narzędzie wspomagające wybór rozwiązań projektowych - Leszek Janusz, ViaCon (20')

Przesłanki optymalnego modelu metody dochodzenia odszkodowań za zniszczenie urządzeń infrastruktury drogowej - prof. Ewa Bagińska, mgr Mateusz Kosmol, Uniwersytet Gdański (20')

Wykorzystanie warstw kruszywa stabilizowanych georusztem heksagonalnym w procesie optymalizacji nawierzchni – Piotr Mazurowski, TENSAR (20’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

14:00 – 15:00 lunch

15:00 sesja III Wskaźnikowy model utrzymania

Wskaźnikowe modele utrzymania dróg w Polsce: wprowadzenie - Karol Markowski, zastępca dyrektora Oddziału GDDKiA w Gdańsku ds. zarządzania drogami i mostami (25')

Debata panelowa operatorów - wykonawców (75')

Moderator – Anna Krawczyk, red. naczelna Magazynu Infrastruktura

Paneliści: Hanna Klimas (SAFEROAD), Piotr Rotter (Intertoll), Paweł Zawadzki (ZABERD), Artur Pielech (FB Serwis), Krzysztof Strzelczyk (STRZELBUD)

16:40 - 17:00 przerwa kawowa

17:00 sesja IV Technologie wspomagające zarządzanie

Traffic Speed Deflectometers (TSD) jako najbardziej zaawansowane narzędzie do wykonywania pomiarów strukturalnych na poziomie projektu dla całej sieci – Karsten Jensen, Greenwood Engineering Dania (20’)

Comarch ERGO 3D zaawansowanym, zintegrowanym narzędziem wspomagającym zarządzanie drogami - Adam Ramza COMARCH Polska (20’)

Zarządzanie flotą jako narzędzie do kontrolowania czynności w ramach zarządzania drogami - Mats Waerme, B&M Systemutveckling AB, Szwecja (20’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

18:15 (opcjonalnie) wspólny spacer po sopockim molo

20:00 – 02:00 uroczysta kolacja/bankiet (Hotel Haffner)

Środa (06.06.)

10:00 sesja V Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu i Wizja Zero: w jakim punkcie jesteśmy?

Wpływ Wizji Zero na kształtowanie programów bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce - prof. Kazimierz Jamroz, Politechnika Gdańska (25')

Założenia i stan realizacji narodowego programu poprawy brd w Polsce - Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (do potwierdzenia) (20')

Działania na Litwie dla implementacji Wizji Zero - Dovilė Krasauskaitė, naczelniczka Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Litewskiej Administracji Drogowej (25')

Doświadczenia amerykańskie w proaktywnym zarządzaniu drogami - prof. Adam Zofka Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie (20')

pytania i odpowiedzi

11:40 - 12:00 przerwa kawowa, czas na wymeldowanie

12:00 sesja VI Motoryzacja i infrastruktura drogowa przyszłości

Innowacje w utrzymaniu infrastruktur technicznych - Sebastian Chyła, ELDRO Polska (20’)

Rozwój pojazdów elektrycznych: czy, dlaczego i w którym kierunku- Tomasz Detka, Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie (25')

Samochody elektryczne i hybrydowe w ofercie Toyoty - Andrzej Szałek, Toyota Walder Chwaszczyno (15')

13:00 Podsumowanie i zakończenie Forum

13:30 lunch


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.


Warunki:

Opłata za udział w Forum wynosi:


Z jednym noclegiem:

1300 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym (dla członków Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy opłata obniżona do 1200 zł z VAT)

1550 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

  • jeden nocleg w Hotelu Haffner**** (05/06.06.2018) ze śniadaniem,
  • udział w Forum w dniach 05-06.04.2018,
  • materiały konferencyjne,
  • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 05.04.2018,
  • serwis kawowy i obiad w dn. 06.04.2018

Bez noclegów:

1000 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

  • udział w Forum w dniach 05-06.04.2018,
  • materiały konferencyjne,
  • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 05.04.2018,
  • serwis kawowy i obiad w dn. 06.04.2018

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Uwaga! Brak możliwości zagwarantowania miejsc parkingowych w bezpośredniej bliskości hotelu!

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 25 maja 2018 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 29 maja 2018r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.


Relacja:

Bałtyk łączy drogowców

W nowej formule spotkania drogowców z Polski, Skandynawii i krajów nadbałtyckich odbyło sie w dniach 4-6 czerwca w Sopocie III Pomorskie Forum Drogowe.

Jego przewodnimi tematami było zarządzanie i utrzymanie sieci drogowej, w tym zasady Road Asset Management, a także bezpieczeństwo ruchu drogowego. Podobieństwo klimatów sprawia, że kwestie utrzymania dróg, zwłaszcza zimowego są wspólne dla krajów, których przedstawiciele przyjechali do Sopotu.

W ramach III Pomorskiego Forum Drogowego poruszano również zagadnienia typowe dla regionalnych konferencji Polskiego Kongresu Drogowego. Pełniący rolę współgospodarza Dyrektor Oddziału GDDKiA w Gdańsku Radosław Kantak przedstawił najważniejsze zadania swojej jednostki. Zarządza ona drogami krajowymi o łącznej długości 805 km, z czego 65% pozostawało w klasie A pod względem oceny ich stanu.

Oddział prowadzi też lub przygotowuje ważne nowe inwestycje. Przede wszystkim jest to kontynuacja budowy drogi ekspresowej S7 na dwóch odcinkach: Koszwały – Nowy Dwór Gdański (20,5 km), którego wykonawcą jest Metrostav AS i Nowy Dwór Gdański - Elbląg (19,1 km), budowany przez Budimex SA. Wysoka wartość obu kontraktów (łącznie ponad 3,2 mld złotych) wynika z trudnych warunków geologicznych Żuław. Oba odcinki mają być ukończone w październiku br., a wtedy można będzie dojechać drogą ekspresową z Gdańska aż do granic Mazowsza.

Wkrótce rozpocznie się też budowa drogi S6 na zachód od Gdyni. Na odcinek Gdynia - Szembud, długości 20 km jest juz podpisana umowa z firmą Polaqua, w przypadku dwóch kolejnych: Bożepole Wielkie - Luzino (10 km) i Luzino - Szembud (10,26 km) umowy mają być podpisane jeszcze w tym miesiącu.

Wiele z realizowanych teraz inwestycji było planowanych jeszcze przez poprzednie kierownictwa Oddziału Generalnej Dyrekcji. Jego wieloletni dyrektor Franciszek Rogowicz został uhonorowany w trakcie sesji otwierającej Forum nagrodą "Zasłużony Drogowiec Pomorza" przyznawaną przez PKD.

Utrzymanie jest wyzwaniem

Najwięcej uwagi w trakcie obrad poświęcono systemom organizacji utrzymania dróg i wnioskom wynikającym z praktycznego wdrażania różnych sposobów zlecenia, rozliczania i wynagradzania prac utrzymaniowych. Na całym świecie można zaobserwować przemiany w sposobach zarządzania drogami - powiedział we wprowadzeniu do tematyki Forum Andrzej Maciejewski z GDDKA. Zmienia się rola administracji drogowej. Na początku tej ewolucji była to nieskomplikowana, choć zatrudniająca wiele osób struktura. Te osoby wykonywały wszystkie zadania przypadające związane z utrzymaniem dróg. Była ona scentralizowana i podległa administracji państwa odpowiadającej za transport. W następnej fazie najpierw zidentyfikowano role "zamawiającego" i "wykonawcy", a potem je rozdzielono. Mniej więcej w tej fazie jesteśmy - stwierdził A. Maciejewski. Administracja drogowa jest "zamawiającym" a wykonawcą usług są podmioty rynkowe. Ministerstwo definiuje cele dla administracji i ustala dostępne fundusze.

W następnych fazach, do których dążymy, część wykonawcza jest całkiem sprywatyzowana. Ustanowiony jest fundusz drogowy, dający pewną samodzielność administracji drogowej i uniezależniający wydatki od decyzji politycznych. Biuro centralne ustala cele i je weryfikuje, a biura regionalne realizują plany i programy. Prowadzą także pomiar wydajności. W końcowej fazie administracja drogowa staje sie formalnym właścicielem zasobów majątkowych, działa jak korporacja zarządzając tym majątkiem, a nawet generuje zysk.

O szczegółowych rozwiązaniach w przypadku zarządzania drogami krajowymi w Polsce mówił dyrektor Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami Norbert Wyrwich.


Polecane konferencje

Zapisz się

VII Międzynarodowa Konferencja Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice

Wiodącymi tematami będzie walka z hałasem drogowym w kontekście różnych nawierzchni dróg oraz zapewnienie jakości dróg. Wśród prelegentów tradycyjnie znajdzie się wielu ekspertów z Niemiec.

Zapisz się

V Rajd Rowerowy Drogowcy na GreenVelo

Łańcut

Po raz piąty zapraszamy wszystkich drogowców na rajd rowerowy szlakiem GreenVelo – tym razem na Podkarpacie. Spotkamy się w Łańcucie – mieście, położonym w „Królestwie Pogórze Karpackie”

Odbyła się

Beton w drogownictwie

Suwałki

Międzynarodowa konferencja i wystawa poświęcona wykorzystaniu betonu w budowie dróg i zagospodarowaniu miejskich przestrzeni publicznych.