III Lubelskie Forum Drogowe: Puławski węzeł drogowy

Zapisz się

Tematami przewodnimi konferencji będą: funkcjonowanie puławskiego węzła drogowego w perspektywie zbliżającego się ukończenia realizacji dojazdu do mostu na Wiśle na obwodnicy Puław, współdziałanie różnych szczebli administracji w realizacji inwestycji pełniących ważne funkcje komunikacyjne oraz zadania administracji drogowej w poprawianiu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym szczególnie współpraca z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej.

Miejsce: Pałac Czartoryskich, Puławy ul. Czartoryskich 8 i hotel "Sybilla" (dawniej IUNG),al. Królewska 17


Program:

5 kwietnia (czwartek)

12:00 Sesja I inauguracyjna (Pałac Czartoryskich)

otwarcie konferencji - Zbigniew Kotlarek prezes PKD, Mirosław Czech dyrektor Oddziału GDDKiA w Lublinie (5')

Przywitanie gości - Piotr Banach, przewodniczący Regionu Lubelskiego PKD (5')

Wystąpienia gości honorowych: Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Znaczenie inwestycji drogowych dla rozwoju Puław, życia gospodarczego i warunków życia mieszkańców - Janusz Grobel prezydent Puław (25')

Inwestycje w ramach PBDK 2014-2023, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy budowy drogi S12 - Zbigniew Szepietowski zastępca dyrektora Oddziału GDDKiA w Lublinie (25')

Inwestycje na drogach wojewódzkich, w tym rozbudowa drogi 801 - Paweł Nakonieczny członek Zarządu woj. lubelskiego (20')

dyskusja

14:00 obiad

15:00 sesja II Budowa obwodnicy Puław - od projektu do realizacji

Dlaczego łącznik a nie odcinek drogi ekspresowej? Krótka historia inwestycji na obwodnicy Puław - Zbigniew Szepietowski, zastępca dyrektora Oddziału GDDKiA w Lublinie

Wyzwania realizacyjne podczas realizacji inwestycji -Krzysztof Waśko Energopol Szczecin

Dojazdy do obwodnicy i przewidywane zmiany potoków ruchu na ulicach Puław po oddaniu do użytku łącznika S12 - Wiesław Stolarski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Puławach

dyskusja

16:20 przerwa kawowa

16:40 sesja III Drogownictwo wczoraj, dziś i jutro

Inicjatywa opracowania monografii drogownictwa Lubelszczyzny na 200-lecie administracji drogowej na ziemiach polskich - Władysław Rawski, wiceprezes Zarządu Krajowego SITK RP, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej PKD (30')

Stabilizacja podbudowy drogi georusztem trójosiowym - Michał Gołos Tensar (20')

Wpływ wahań ruchu drogowego na drogach o charakterze rekreacyjnym na poziom hałasu drogowego - mgr inż. Marcin Dębiński, dr inż. Janusz Bohatkiewicz Politechnika Lubelska (20')

Trwałe nawierzchnie betonowe jako rozwiązanie dla dróg lokalnych - Marek Surowiec Cement Ożarów (20')

Węzeł drogowy typu odwrócone karo - analiza możliwości zastosowania innowacyjnego rozwiązania w Lublinie - mgr inż. Piotr Wójcik, absolwent specjalności Drogi, Mosty i Ekoinfrastruktura Politechniki Lubelskiej (20')

dyskusja

19:30 uroczysta kolacja (hotel Sybilla)

6 kwietnia (piątek)

9:00 - 10:30 wycieczka techniczna: przejazd placem budowy łącznika S12 koło Puław

11:00 sesja IV Bezpieczne drogi (miejsce: hotel Sybilla, al. Królewska 17)

Efekty wojewódzkiego programu poprawy brd po 3 latach funkcjonowania - Michał Zdun dyrektor Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego woj. lubelskiego (20')

Systemy barier szybkorozbieralnych w praktyce działania służb ratowniczych - Jacek Pasikowski, ProWerk (30')

Współdziałanie zarządcy dróg krajowych ze służbami ratowniczymi - Norbert Wyrwich dyrektor Departamentu Zarządzania Siecią Dróg Krajowych GDDKiA (20')

Infrastruktura drogowa, w tym urządzenia brd a warunki działania służb ratowniczych - bryg. Zenon Pisiewicz, naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie (20')

"Miasteczko holenderskie" w Puławach po latach: ocena projektu i jego efektów - dr inż. Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska, EKKOM (25')

Integracja systemów zarządzania drogą a bezpieczeństwo ruchu drogowego - Krzysztof Zwolan, zastępca dyrektora Oddziału GDDKiA w Lublinie ds. zarządzania drogami i mostami (20')

dyskusja

14:00 obiad, zakończenie konferencji


Warunki:

Opłata za udział w Forum wynosi:


A: Z jednym noclegiem:

750 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym (650 zł z VAT dla członków Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy)

lub

850 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

  • jeden nocleg w Hotelu Sybilla (d.IUNG) (05/06.04.2018) ze śniadaniem,
  • udział w Forum w dniach 05-06.04.2018,
  • materiały konferencyjne,
  • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 05.04.2018,
  • serwis kawowy i obiad w dn. 06.04.2018


B: Bez noclegu: 600 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

  • udział w Forum w dniach 05-06.04.2018,
  • materiały konferencyjne,
  • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 05.04.2018,
  • serwis kawowy i obiad w dn. 06.04.2018

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 27 marca 2018 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów).

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 29 marca 2018r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik konferencji potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Polecane konferencje

Odbyła się

II Wschodnie Forum Drogowe: Kruszywo-Cement-Beton

Suwałki

Sesje Forum będą koncentrować się wokół takich zagadnień jak technologia budowy dróg betonowych i możliwosci wykorzystania kruszyw lokalnych. Kontynuowana będzie także debata o Via Carpatia.

Odbyła się

Kolokwium: Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym

Łódź

Czy po nowelizacji przepisów pojawiły się nowe możliwości wykorzystania destruktu w budownictwie drogowym? Gdzie można go stosować? - to tematy wspólnego kolokwium technicznego PKD i GDDKiA.

Zapisz się

VI Międzynarodowa Konferencja Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice

Odbywające się już po raz szósty Forum będzie okazją do wymiany doświadczeń specjalistów z Polski, Niemiec, Austrii i innych krajów Europy na temat najnowszych trendów w drogownictwie.