II Podkarpackie Forum Drogowe

Odbyła się

Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy i Województwo Podkarpackie zapraszają na II Podkarpackie Forum Drogowe, które odbywać się będzie w dniach 13-14 listopada br. w Rzeszowie. Tematyka Forum będzie koncentrować się wokół takich zagadnień jak: planowanie dalszego rozwoju sieci drogowej na Podkarpaciu w kontekście przygotowań do programowania nowej perspektywy budżetowej UE , współpraca administracji państwowej i samorządowej w prowadzeniu inwestycji drogowych a także współpraca transgraniczna: ze Słowacją i Ukrainą. Forum będzie również okazją do zaprezentowania potencjału Politechniki Rzeszowskiej jako ośrodka innowacji w budownictwie drogowo-mostowym.


Program:

13 listopada (poniedziałek):

sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, ul. Cieplińskiego 4

11:00 sesja I inauguracyjna

Otwarcie Forum - Zbigniew Kotlarek prezes PKD

 • wystąpienia gości honorowych
 • Przygotowania do nowej perspektywy budżetowej UE - Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju (25')
 • Podkarpacie i szlaki komunikacyjne: peryferia czy ważne skrzyżowanie w Europie - Władysław Ortyl marszałek woj. podkarpackiego (25')
 • Perspektywy integracji europejskiej Ukrainy i ich wpływ na kierunki rozwoju sieci transportowych - prof. Bohdan Hud, Instytut Integracji Europejskiej Narodowego Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie (25')
 • 12:30 przerwa kawowa

12:45 sesja II Kierunki rozwoju sieci drogowej Podkarpacia

 • Kryteria doboru i oceny efektywności projektów drogowych w skali międzynarodowej, krajowej i regionalnej - prof. Tomasz Komornicki Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk (25')
 • Sieć dróg krajowych na Podkarpaciu po zakończeniu realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 (z perspektywą do 2025) - Bogdan Tarnawski dyrektor Oddziału GDDKiA w Rzeszowie (20')
 • Transgraniczne projekty drogowe woj. podkarpackiego - Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (15')
 • Dostępność i granice: projekty drogowe i infrastruktura przejść granicznych w PWT Polska-Białoruś-Ukraina - Alicja Wosik Oddział Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w Rzeszowie (15')
 • dyskusja

14:15 obiad

15:00 sesja III

Debata panelowa: Budowa i finansowanie dróg - stan i perspektywy na kolejne lata

Moderator: Grzegorz Boratyn (TVP Rzeszów)

Uczestnicy: poseł Bogdan Rzońca przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu, marszałek/urząd marszałkowski, Bogdan Tarnawski dyrektor Oddziału GDDKiA, prof. Tomasz Siwowski Politechnika Rzeszowska, Robert Godek starosta strzyżowski, Adam Pawlus starosta jasielski, Marek Ustrobiński wiceprezydent Rzeszowa,

- dyskusja: propozycje inwestycji drogowych jednostek samorządowych do nowego budżetu

(debata panelowa + dyskusja 1h40’)

16:40 przerwa kawowa

17:00 Sesja IV Innowacyjne drogownictwo

 • Innowacyjne rozwiązania na przykładzie budowy drogi ekspresowej S7 Trasa Nowohucka w Krakowie - Tomasz Oracz dyrektor techniczny TPA (20’)
 • Potencjał sektora budownictwa drogowego na Ukrainie - Rostysław Soroka Regionalna Rada Przedsiębiorców Obwodu Lwowskiego (20')
 • Szybkorozbieralne systemy barier: walory użytkowe i ekonomiczne - Jacek Pasikowski, ProWerk (20')
 • Założenia projektu preselekcji pojazdów ciężkich na granicy w celu usprawnienia ruchu na autostradzie A4 - Mariusz Błyskal, zastępca dyrektora GDDKiA O/Rzeszów ds. zarządzania drogami i mostami (20')
 • Partnerstwo i wzajemne wsparcie polskich i ukraińskich przedsiębiorstw gwarancją sukcesu biznesowego - Paweł Piwowarczyk, wiceprzewodniczący Asocjacji Przedsiębiorstw Budownictwa Drogowego we Lwowie (20')

19.30 uroczysta kolacja (hotel "Rzeszów", sala Widokowa)

14 listopada (wtorek):

10:00 Wycieczka techniczna (wyjazd z parkingu przed hotelem "Rzeszów")

 • pokaz akcji ratowniczej na drodze z separacją pasów ruchu przy użyciu barier szybkorozbieralnych (pokaz firmy ProWerk)

11.30 powrót do Rzeszowa, przerwa kawowa (hotel Rzeszów)

11:45 Sesja V Nauka i praktyka w budowie i utrzymaniu dróg

sala konferencyjna hotelu "Rzeszów" Al. Piłsudskiego 44

 • Prezentacja projektów i efektów prac badawczo-rozwojowych naukowców Politechniki Rzeszowskiej :
 • - (Nie)planowanie miast i jego skutki na przykładzie dróg osiedlowych
  - Postrzeganie wzrokowe drogi i jej otoczenia - wybrane zagadnienia z badań okulograficznych
  - Asfalt lany z lepiszczem modyfikowanym asfaltem naturalnym
  - Pierwsze polskie mosty kompozytowe
  - Innowacyjne materiały z recyklingu opon - badania przyczółka zintegrowanego ReUse
 • 13:30 przerwa kawowa

13:45 Sesja VI Węzeł drogowy w Sokołowie Małopolskim jako przykład współpracy administracji różnych szczebli

 • szanse rozwoju Sokołowa Młp po ukończeniu planowanych inwestycji - Andrzej Ożóg burmistrz Sokołowa (20')
 • obwodnica Sokołowa w ciągu drogi S19: przebieg realizacji - Wiesław Sowa zastępca dyrektora Oddziału GDDKiA ds inwestycji (20')
 • północna obwodnica Sokołowa: przebieg realizacji – Joanna Szozda, z-ca dyrektora PZDW
  w Rzeszowie (20')

15:00 obiad, zakończenie Forum


Warunki:

Opłata za udział w Forum wynosi:

A. Bez noclegów:

800 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniach 13-14.11.2017.,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 13.11.2017.,
 • wycieczkę techniczną, serwis kawowy i obiad w dn. 14.11.2017.,

B. Z noclegiem:

1000 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym

1100 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • jeden nocleg w Hotelu Rzeszów**** (13/14.11.2017.) ze śniadaniem,
 • udział w Forum w dniach 13-14.11.2017.,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 13.11.2017.,
 • wycieczkę techniczną, serwis kawowy i obiad w dn. 14.11.2017.,

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba dostępnych pokoi ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia (online lub w wersji papierowej) oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 6 listopada 2017 r.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum lub nr faktury VAT.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 8 listopada 2017 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, rekomendujemy wypełnienie formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl, a następnie wybór opcji "Drukuj". Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Polecane konferencje

Za 4 dni

I Polskie Forum Tunelowe

Wrocław

Międzynarodowa konferencja na temat budowy i bezpiecznej eksploatacji tuneli w stolicy regionu, w którym przygotowywana jest budowa najdłuższego tunelu w Polsce.

Zapisz się

Drogownictwo po COP24: nowy wymiar recyklingu

Poznań

Konferencja na temat realizacji w drogownictwie postanowień szczytu klimatycznego w Katowicach: ograniczenia emisji, oszczędności zasobów i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Odbyła się

II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej

Lublin

PKD, Katedra Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej oraz Cement Ożarów zapraszają na II Lubelską Konferencję Techniki Drogowej „Podbudowy – wzmocnienia gruntu - drogi betonowe”.