II Podkarpackie Forum Drogowe

Zapisz się

Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy i Województwo Podkarpackie zapraszają na II Podkarpackie Forum Drogowe, które odbywać się będzie w dniach 13-15 listopada br. w Rzeszowie. Tematyka Forum będzie koncentrować się wokół takich zagadnień jak: planowanie dalszego rozwoju sieci drogowej na Podkarpaciu w kontekście przygotowań do programowania nowej perspektywy budżetowej UE , współpraca administracji państwowej i samorządowej w prowadzeniu inwestycji drogowych a także współpraca transgraniczna: ze Słowacją i Ukrainą. Osobna sesja poświęcona będzie podsumowaniu inwestycji drogowych wokół Sokołowa Małopolskiego. Forum będzie również okazją do zaprezentowania potencjału Politechniki Rzeszowskiej jako ośrodka innowacji w budownictwie drogowo-mostowym.


Program:

Wstępny program:

13 listopada (poniedziałek):

sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, ul. Cieplińskiego 4

11:00 sesja I inauguracyjna

- otwarcie prezes PKD Zbigniew Kotlarek

- wystąpienia gości honorowych

- przygotowania do nowej perspektywy budżetowej UE - przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju

- Podkarpacie i szlaki komunikacyjne: peryferia czy ważne skrzyżowanie w Europie - propozycja: Władysław Ortyl marszałek woj. podkarpackiego

- prezentacja transgranicznych projektów drogowych: Polska-Ukraina, Słowacja-Polska i Słowacja-Ukraina

12:15 przerwa kawowa

12:30 sesja II Kierunki rozwoju sieci drogowej Podkarpacia

- Kryteria doboru i oceny efektywności projektów drogowych z punktu widzenia wpływu na rozwój regionalny - prof. Tomasz Komornicki PAN

- Sieć dróg krajowych na Podkarpaciu po zakończeniu realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 (z perspektywą do 2025) - Bogdan Tarnawski dyrektor Oddziału GDDKiA w Rzeszowie

- planowany kształt i stan sieci dróg samorządowych po zakończeniu inwestycji w obecnej perspektywie budżetowej i wstępne założenia na kolejny okres - Marszałek/Zarząd Dróg Wojewódzkich

- dyskusja: propozycje inwestycji drogowych jednostek samorządowych do nowego budżetu

14:30 obiad

15:30 sesja III Debata panelowa: Budowa i finansowanie dróg - stan i perspektywy na kolejne lata

Uczestnicy: poseł Bogdan Rzońca przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu, marszałek/urząd marszałkowski, dyrektor Oddziału GDDKiA, prof. Tomasz Siwowski Politechnika Rzeszowska, starosta strzyżowski, starosta jasielski, wiceprezydent Rzeszowa Marek Ustrobiński, burmistrz...

17:15 przerwa kawowa

17:00 Sesja IV Innowacyjne drogownictwo

Make Roads Great Again cz. II - dr inż. Igor Ruttmar, TPA

Comarch ERGO: Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Drogową jako platforma e-usług administracji drogowej – prezentacja firmy Comarch

Infrastruktura drogowa jako element multimodalnego transportu w strefach przygranicznych - Lesław Kornak dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego

prezentacja Partnera Forum

19:30 uroczysta kolacja (hotel "Rzeszów" (sala Widokowa + Kongresowa)


14 listopada (wtorek):

10:00 Wycieczka techniczna (wyjazd z parkingu pod Urzędem Marszałkowskim)

- pokaz akcji ratowniczej na drodze z separacją pasów ruchu przy użyciu barier szybkorozbieralnych (pokaz firmy ProWerk)

- obiekty ochrony środowiska na drodze S19 (omówienie: GDDKiA)

- szybkie naprawy spękań nawierzchni asfaltowej na drodze samorządowej (pokaz firmy Strassmayr)

- budowa drogi wojewódzkiej 875 (północnej obwodnicy Sokołowa) i podłączenie do drogi S19

14.30 powrót do Rzeszowa i obiad (hotel Rzeszów)

15:30 Sesja V Omówienie wycieczki technicznej: Węzeł drogowy w Sokołowie Małopolskim jako przykład współpracy administracji różnych szczebli

sala konferencyjna hotelu "Rzeszów", Al. Piłsudskiego 44

- szanse rozwoju Sokołowa Młp po ukończeniu planowanych inwestycji - propozycja: burmistrz Sokołowa

- współdziałanie powiatu rzeszowskiego z GDDKiA i ZDW przy budowie dróg wokół Sokołowa Młp - propozycja: starosta rzeszowski

- obwodnica Sokołowa w ciągu drogi S19: przebieg realizacji - dyrektor Oddziału GDDKiA

- północna obwodnica Sokołowa: przebieg realizacji - dyrektor ZDW w Rzeszowie

17:00 przerwa kawowa

17:20 Sesja VI Omówienie wycieczki technicznej: technologie drogowe

Szybkorozbieralne systemy barier: walory użytkowe i ekonomiczne - Jacek Pasikowski, ProWerk

Technologie remontów dróg lokalnych - Robert Michalak, Strassmayr

prezentacje wykonawców inwestycji na drogach krajowych i wojewódzkich

19:30 kolacja regionalna (hotel Rzeszów)


15 listopada (środa):

10:00 sesja VII Nauka i praktyka w budowie i utrzymaniu dróg

sala konferencyjna hotelu "Rzeszów"

- Inauguracja Inicjatywy Akademickiej PKD

- Prezentacja osiągnięć naukowców Politechniki Rzeszowskiej

- Prezentacje kół naukowych uczelni technicznych

14:00 obiad, zakończenie Forum


Warunki:

Opłata za udział w Forum wynosi:

A. Bez noclegów:

950 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniach 13-15.11.2017.,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 13.11.2017.,
 • wycieczkę techniczną, obiad, serwis kawowy i kolację regionalną w dn. 14.11.2017.,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 15.11.2017.

B. Z dwoma noclegami:

1300 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym

1550 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • dwa noclegi w Hotelu Rzeszów**** (13/14 i 14/15.10.2017.) ze śniadaniami,
 • udział w Forum w dniach 13-15.11.2017.,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 13.11.2017.,
 • wycieczkę techniczną, obiad, serwis kawowy i kolację regionalną w dn. 14.11.2017.,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 15.11.2017.

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba dostępnych pokoi ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia (online lub w wersji papierowej) oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 6 listopada 2017 r.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum lub nr faktury VAT.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 8 listopada 2017 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, rekomendujemy wypełnienie formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl, a następnie wybór opcji "Drukuj". Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Polecane konferencje

Odbyła się

IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017

Tematem przewodnim Czwartego Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego będzie utrzymanie dróg, a także prowadzone w regionie inwestycje.Forum będzie połączone z wystawą OSTROAD.

Zapisz się

IV Mistrzostwa Polski Drogowców w piłce siatkowej

Polski Kongres Drogowy zaprasza do zgłaszania udziału w IV Mistrzostwach Polski Drogowców w Piłce Siatkowej. Zawody rozegrane zostaną tradycyjnie w Giżycku, w dniach 17-19 listopada.

Odbyła się

III Rajd Rowerowy

Między 21 a 24 czerwca odbył się III Rajd Rowerowy "Drogowcy na GreenVelo". W drodze po Polsce Wschodniej, w tym roku odwiedziliśmy Góry Świętokrzyskie i okolice Kielc.