II Podkarpackie Forum Drogowe

Odbyła się

Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy i Województwo Podkarpackie zapraszają na II Podkarpackie Forum Drogowe, które odbywać się będzie w dniach 13-14 listopada br. w Rzeszowie. Tematyka Forum będzie koncentrować się wokół takich zagadnień jak: planowanie dalszego rozwoju sieci drogowej na Podkarpaciu w kontekście przygotowań do programowania nowej perspektywy budżetowej UE , współpraca administracji państwowej i samorządowej w prowadzeniu inwestycji drogowych a także współpraca transgraniczna: ze Słowacją i Ukrainą. Forum będzie również okazją do zaprezentowania potencjału Politechniki Rzeszowskiej jako ośrodka innowacji w budownictwie drogowo-mostowym.


Program:

13 listopada (poniedziałek):

sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, ul. Cieplińskiego 4

11:00 sesja I inauguracyjna

Otwarcie Forum - Zbigniew Kotlarek prezes PKD

 • wystąpienia gości honorowych
 • Przygotowania do nowej perspektywy budżetowej UE - Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju (25')
 • Podkarpacie i szlaki komunikacyjne: peryferia czy ważne skrzyżowanie w Europie - Władysław Ortyl marszałek woj. podkarpackiego (25')
 • Perspektywy integracji europejskiej Ukrainy i ich wpływ na kierunki rozwoju sieci transportowych - prof. Bohdan Hud, Instytut Integracji Europejskiej Narodowego Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie (25')
 • 12:30 przerwa kawowa

12:45 sesja II Kierunki rozwoju sieci drogowej Podkarpacia

 • Kryteria doboru i oceny efektywności projektów drogowych w skali międzynarodowej, krajowej i regionalnej - prof. Tomasz Komornicki Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk (25')
 • Sieć dróg krajowych na Podkarpaciu po zakończeniu realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 (z perspektywą do 2025) - Bogdan Tarnawski dyrektor Oddziału GDDKiA w Rzeszowie (20')
 • Transgraniczne projekty drogowe woj. podkarpackiego - Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (15')
 • Dostępność i granice: projekty drogowe i infrastruktura przejść granicznych w PWT Polska-Białoruś-Ukraina - Alicja Wosik Oddział Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w Rzeszowie (15')
 • dyskusja

14:15 obiad

15:00 sesja III

Debata panelowa: Budowa i finansowanie dróg - stan i perspektywy na kolejne lata

Moderator: Grzegorz Boratyn (TVP Rzeszów)

Uczestnicy: poseł Bogdan Rzońca przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu, marszałek/urząd marszałkowski, Bogdan Tarnawski dyrektor Oddziału GDDKiA, prof. Tomasz Siwowski Politechnika Rzeszowska, Robert Godek starosta strzyżowski, Adam Pawlus starosta jasielski, Marek Ustrobiński wiceprezydent Rzeszowa,

- dyskusja: propozycje inwestycji drogowych jednostek samorządowych do nowego budżetu

(debata panelowa + dyskusja 1h40’)

16:40 przerwa kawowa

17:00 Sesja IV Innowacyjne drogownictwo

 • Innowacyjne rozwiązania na przykładzie budowy drogi ekspresowej S7 Trasa Nowohucka w Krakowie - Tomasz Oracz dyrektor techniczny TPA (20’)
 • Potencjał sektora budownictwa drogowego na Ukrainie - Rostysław Soroka Regionalna Rada Przedsiębiorców Obwodu Lwowskiego (20')
 • Szybkorozbieralne systemy barier: walory użytkowe i ekonomiczne - Jacek Pasikowski, ProWerk (20')
 • Założenia projektu preselekcji pojazdów ciężkich na granicy w celu usprawnienia ruchu na autostradzie A4 - Mariusz Błyskal, zastępca dyrektora GDDKiA O/Rzeszów ds. zarządzania drogami i mostami (20')
 • Partnerstwo i wzajemne wsparcie polskich i ukraińskich przedsiębiorstw gwarancją sukcesu biznesowego - Paweł Piwowarczyk, wiceprzewodniczący Asocjacji Przedsiębiorstw Budownictwa Drogowego we Lwowie (20')

19.30 uroczysta kolacja (hotel "Rzeszów", sala Widokowa)

14 listopada (wtorek):

10:00 Wycieczka techniczna (wyjazd z parkingu przed hotelem "Rzeszów")

 • pokaz akcji ratowniczej na drodze z separacją pasów ruchu przy użyciu barier szybkorozbieralnych (pokaz firmy ProWerk)

11.30 powrót do Rzeszowa, przerwa kawowa (hotel Rzeszów)

11:45 Sesja V Nauka i praktyka w budowie i utrzymaniu dróg

sala konferencyjna hotelu "Rzeszów" Al. Piłsudskiego 44

 • Prezentacja projektów i efektów prac badawczo-rozwojowych naukowców Politechniki Rzeszowskiej :
 • - (Nie)planowanie miast i jego skutki na przykładzie dróg osiedlowych
  - Postrzeganie wzrokowe drogi i jej otoczenia - wybrane zagadnienia z badań okulograficznych
  - Asfalt lany z lepiszczem modyfikowanym asfaltem naturalnym
  - Pierwsze polskie mosty kompozytowe
  - Innowacyjne materiały z recyklingu opon - badania przyczółka zintegrowanego ReUse
 • 13:30 przerwa kawowa

13:45 Sesja VI Węzeł drogowy w Sokołowie Małopolskim jako przykład współpracy administracji różnych szczebli

 • szanse rozwoju Sokołowa Młp po ukończeniu planowanych inwestycji - Andrzej Ożóg burmistrz Sokołowa (20')
 • obwodnica Sokołowa w ciągu drogi S19: przebieg realizacji - Wiesław Sowa zastępca dyrektora Oddziału GDDKiA ds inwestycji (20')
 • północna obwodnica Sokołowa: przebieg realizacji – Joanna Szozda, z-ca dyrektora PZDW
  w Rzeszowie (20')

15:00 obiad, zakończenie Forum


Warunki:

Opłata za udział w Forum wynosi:

A. Bez noclegów:

800 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniach 13-14.11.2017.,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 13.11.2017.,
 • wycieczkę techniczną, serwis kawowy i obiad w dn. 14.11.2017.,

B. Z noclegiem:

1000 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym

1100 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • jeden nocleg w Hotelu Rzeszów**** (13/14.11.2017.) ze śniadaniem,
 • udział w Forum w dniach 13-14.11.2017.,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 13.11.2017.,
 • wycieczkę techniczną, serwis kawowy i obiad w dn. 14.11.2017.,

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba dostępnych pokoi ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia (online lub w wersji papierowej) oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 6 listopada 2017 r.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum lub nr faktury VAT.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 8 listopada 2017 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, rekomendujemy wypełnienie formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl, a następnie wybór opcji "Drukuj". Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Polecane konferencje

Zapisz się

III Pomorskie Forum Drogowe

Sopot

Wydarzenie będzie miało charakter wymiany doświadczeń między polskim środowiskiem drogowym a przedstawicielami administracji drogowych i firm branży drogowej z krajów nordyckich i nadbałtyckich.

Zapisz się

IV Rajd Rowerowy Drogowcy na GreenVelo

Susiec

Kolejnym regionem GreenVelo, który odwiedzą drogowcy będzie Lubelskie. trasy rajdu wieść będą przez łagodne wzniesienia i malownicze rzeczne zakola Roztocza.

Odbyła się

VI Międzynarodowa Konferencja Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice

Odbywające się już po raz szósty Forum będzie okazją do wymiany doświadczeń specjalistów z Polski, Niemiec, Austrii i innych krajów Europy na temat najnowszych trendów w drogownictwie.