I Polskie Forum Tunelowe

Za 4 dni

Termin: 23 stycznia 2019 r.

Miejsce: Wrocław, Centrum Kongresowe Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1 (sala konferencyjna C)

Polskie Forum Tunelowe to nowa inicjatywa programowa Polskiego Kongresu Drogowego. Stanowi odpowiedź na zgłaszane zapotrzebowanie środowiska inwestorów, projektantów i wykonawców drogowych. Polska staje się jednym z największych placów budowy takich obiektów w Europie. Trwa budowa tunelu na S7 Lubień-Rabka, jedną z większych takich inwestycji będzie połączenie podwodnym tunelem obu części Świnoujścia, długie odcinki w tunelach będą budowane na drodze S3 na południe od Wrocławia i S19 na południe od Rzeszowa, a także na północnej obwodnicy Krakowa.

Polskie Forum Tunelowe będzie imprezą cykliczną, organizowaną co roku w innym miejscu, we współpracy z Oddziałami GDDKiA prowadzącymi na swoim terenie inwestycje tunelowe lub eksploatujące tunele. Pierwsze Forum PKD organizuje we Wrocławiu, razem z tamtejszym Oddziałem GDDKiA. Oddział podpisał niedawno umowę na wykonanie ostatniego odcinka drogi ekspresowej S3 Bolków-Lubawka do granicy z Czechami. W ramach tego odcinka ma zostać wybudowany najdłuższy drogowy tunel w Polsce w miejscowości Stare Bogaczowice, o długości 2290 metrów.


Program:

opcjonalnie:

Wtorek, 22 stycznia

przyjazd i zakwaterowanie w hotelu "Active Hotel", ul. Czajcza 19

20:00 kolacja na Starym Mieście we Wrocławiu

Środa, 23 stycznia

miejsce: WROCŁAWSKIE CENTRUM KONGRESOWE HALA STULECIA, ul. Wystawowa 1 sala C

9:00 – 10:00 – rejestracja uczestników

10:00 sesja I Projektowanie i budowa tuneli

Otwarcie Forum – Tadeusz Suwara, wiceprezes Zarządu PKD, Lidia Markowska, dyrektor Oddziału GDDKiA we Wrocławiu (5’)

Budowa tuneli na drogach krajowych: stan obecny i plany na przyszłość – Jarosław Wąsowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Siecią Dróg GDDKiA (15’)

Konferencja tunelowa PIARC Lyon 2018: kluczowe wnioski i rekomendacje – Marc Tesson, dyrektor sieci i rozwoju Centrum Badań Tunelowych CETU Francji, przewodniczący Komitetu Technicznego PIARC ds. Road Tunnel Operations (25’)

Budowa tuneli w warunkach fliszu karpackiego – prof. dr hab. inż. Marek Cała, prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (25’)

Wyzwania podczas realizacji dużego projektu metra w Doha w Katarze w technologii TBM i NATM – Torsten Schmuck, PORR SA (25’)

11:40 przerwa kawowa

12:00 sesja II Kluczowe inwestycje tunelowe w Polsce

Korytarz komunikacyjny S3 na terenie Dolnego Śląska – Lidia Markowska, dyrektor Oddziału GDDKiA we Wrocławiu (20’)

Budowa tunelu pod Małym Luboniem w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S7 Lubień-Rabka Zdrój odcinek Naprawa – Skomielna Biała" – Tomasz Pałasiński dyrektor Oddziału GDDKiA w Krakowie (20’)

Tunele podwodne w planach inwestycyjnych Oddziału GDDKiA w Szczecinie – Łukasz Lendner, dyrektor Oddziału GDDKiA w Szczecinie (20’)

Kompleksowe przygotowanie do inwestycji tunelowej: uzgodnienie standardów bezpieczeństwa tuneli na drodze S19 – Bogdan Tarnawski dyrektor Oddziału GDDKiA w Rzeszowie (20’)

13:20 przerwa kawowa

13:40 Sesja III Bezpieczna eksploatacja tuneli

Czy tunel może być bezpieczny - od tunelu pod La Manche do tunelu pod morzem Beringa. Podsumowanie doświadczeń związanych z wypadkami – Marek Różycki, ekspert w zakresie bezpieczeństwa, m/d/r/k trusted adviser group sp. z o.o. (25’)

Rola i znaczenie tunelu drogowego w Lalikach: doświadczenia z eksploatacji – Marek Niełacny, zastępca dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami Oddziału GDDKiA w Katowicach (20’)

Przejście drogowe przez Martwa Wisłę. Historia prac koncepcyjnych i realizacja – dr hab. inż. prof. PG Krzysztof Żółtowski, Politechnika Gdańska (20’)

Zarządzanie bezpieczeństwem w tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku – Michał Adamkiewicz, Tomasz Wawrzonek, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (20’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

15:30 obiad, zakończenie Forum


Warunki:

Opłaty za udział w Forum:

A. Bez noclegu:

600 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniu 23.01.2019,
 • materiały konferencyjne,
 • tłumaczenie,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 23.01.2019.

B. Z kolacją w dn. 22.01.2019 i jednym noclegiem (22/23.01.2019):

1000 zł z VAT - miejsce w pokoju 2-osobowym

lub

1100 zł z VAT - pokój 1-osobowy

Opłaty te obejmują:

 • kolację w dn. 22.01.2019 oraz transport z hotelu na Stare Miasto i powrotny,
 • jeden nocleg w Hotelu Active*** (22/23/01.2019) ze śniadaniem,
 • udział w Forum w dniu 23.01.2019,
 • materiały konferencyjne,
 • tłumaczenie,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 23.01.2019.
 • Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

  Active Hotel: Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu. Dla gości hotelowych parking bezpłatny.

  Hala Stulecia: w bezpośrednim sąsiedztwie Hali Stulecia znajduje się duży podziemny parking. Wjazd od ul. Kopernika (przez skrzyżowanie z ul. Wróblewskiego. Został tam wybudowany specjalny lewoskręt z zatoką dla skręcających pojazdów jadących od strony ul. Marii Curie – Skłodowskiej i Mostu Zwierzynieckiego. Mapa: http://parkinghalastulecia.pl/mapa-popup/.

  Opłaty za parking (samochody osobowe): 6 PLN za godzinę / 60 PLN za dzień.


  Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 15 stycznia 2019 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

  W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji .

  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji w terminie późniejszym niż 17 stycznia 2019r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

  W przypadku, gdy uczestnik konferencji potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności. W przypadku pobierania proformy prosimy pamiętać o tym, by wybrać także opcję "Wyślij".

  ------------------------

  REGULAMIN UCZESTNICTWA W I POLSKIM FORUM TUNELOWYM

  WROCŁAW, 23.01.2019

  Postanowienia Ogólne

  Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

  "elektroniczne potwierdzenie rejestracji" oznacza indywidualną zgodę wejścia na konferencję;

  "służby porządkowe" i "służby informacyjne" oznacza osoby wyznaczone do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w konferencji, w tym do kontroli uprawnień uczestników konferencji do wstępu na teren konferencji.

  "teren konferencji" oznacza miejsce, w którym przeprowadzana jest konferencja.

  "uczestnik konferencji" lub "uczestnik" oznacza osobę uczestniczącą w konferencji na podstawie elektronicznego potwierdzenia rejestracji lub zaproszenia.

  §2

  Warunki uczestnictwa

  Uczestnik konferencji poprzez wysłanie zgłoszenia online

  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz inne upoważnione podmioty w celach związanych z organizacją i udziałem w konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.). Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych, ich poprawiania oraz że podanie tych danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w konferencji. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem konferencji w razie takich potrzeb. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w tej części jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w konferencji. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • §3 Przepisy porządkowe
   Uczestnicy konferencji są zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie Centrum Konferencyjnego Hali Stulecia we Wrocławiu,
   Uczestnicy konferencji mogą przebywać na terenie konferencji tylko w godzinach otwarcia oznaczonych przez Organizatora. Zabronione jest prowadzenie przez uczestników konferencji jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
   W miejscu organizowanego wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz: wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia, życia osób oraz bezpieczeństwa powszechnego, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania papierosów elektronicznych, zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego oraz zakłócania porządku publicznego.

   §4 Odpowiedzialność za szkody
   Uczestnicy konferencji ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody.
   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.
   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie organizowanego wydarzenia (odzież, bagaż podręczny, inne przedmioty).

   §5 Przepisy końcowe
   Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
   Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody uczestnika.
   Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia na inny termin organizowanego wydarzenia.
   W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej.
   W przypadku sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim.
   Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

Polecane konferencje

Zapisz się

Drogownictwo po COP24: nowy wymiar recyklingu

Poznań

Konferencja na temat realizacji w drogownictwie postanowień szczytu klimatycznego w Katowicach: ograniczenia emisji, oszczędności zasobów i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Odbyła się

II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej

Lublin

PKD, Katedra Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej oraz Cement Ożarów zapraszają na II Lubelską Konferencję Techniki Drogowej „Podbudowy – wzmocnienia gruntu - drogi betonowe”.

Odbyła się

V Mistrzostwa Polski Drogowców w piłce siatkowej

Giżycko

Od 2017 roku oficjalne mistrzostwa Polski tej kategorii zawodowej, uznawane przez PZPS. Biorą w nich udział drużyny reprezentujące jednostki administracji drogowej i firmy tej branży.