Drogownictwo po COP24: nowy wymiar recyklingu

Odbyła się

Konferencja jest kontynuacją, ze znacznym poszerzeniem zakresu tematycznego, ubiegłorocznego kolokwium „Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym”. Celem tego przedsięwzięcia jest zainicjowanie w środowisku drogowym działań dla włączenia się w realizację postanowień konferencji COP24 w Katowicach.

W efekcie wypracowanego porozumienia państwa-strony zobowiązały się przygotować swój program ograniczania emisji i przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju: oszczędnego korzystania z zasobów i dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym. Konferencja ma służyć zapoznaniu środowiska drogowego z przewidywanymi konsekwencjami ustaleń szczytu, zaprezentowaniu dotychczas stosowanych rozwiązań w zakresie recyklingu starych nawierzchni asfaltowych i wykorzystania zasobów wtórnych, w tym popiołów z energetyki w budowie i remontach dróg. Będzie też służyć zainicjowaniu debaty na temat możliwości znacznego poszerzenia ich wykorzystania.


Program:

27 lutego 2019 r.

Poznań, hotel ALTUS, ul. Św. Marcin 40

10.00 Sesja I Drogownictwo wobec wyzwań klimatycznych

Otwarcie, przywitanie gości: Zbigniew Kotlarek, prezes PKD, Barbara Dzieciuchowicz, prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Igor Ruttmar, przewodniczący Komitetu Nawierzchni Asfaltowych

Drogownictwo a gospodarka o obiegu zamkniętym: rozważania po szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach – dr inż. Tomasz Szczygielski, Politechnika Warszawska (25’)

Perspektywy i kierunki rozwoju technologii nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju – prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, Politechnika Warszawska (25’)

Najważniejsze wnioski wynikające z podsumowania projektu RID I/6 „Wykorzystanie materiałów z recyklingu” – Milena Nowek, Katarzyna Weran, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (20’)

11.20 przerwa kawowa

11:40 Sesja I Recykling nawierzchni asfaltowych metodą „na gorąco”

Technologie asfaltowe a zrównoważony rozwój – dr inż. Igor Ruttmar, Prezes Zarządu TPA (20’)

Wytyczne i zalecenia dotyczące pozyskiwania granulatu asfaltowego i projektowania mieszanek z jego zastosowaniem. Dokumenty powstałe w ramach projektu RID I/6 - doc. dr inż. Jacek Alenowicz, dr inż. Bohdan Dołżycki Politechnika Gdańska (30’)

Projekt InnGA: Innowacyjna technologia mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem materiału z recyklingu nawierzchni asfaltowej – Karol Gałązka Budimex SA, dr inż. Wojciech Bańkowski Instytut Badawczy Dróg i Mostów, dr hab. inż. Jan Król Politechnika Warszawska (25’)

dyskusja

13:10 przerwa kawowa

13:30 Sesja III Uboczne produkty spalania i inne zasoby wtórne

Zasoby antropogeniczne z górnictwa i energetyki: perspektywy dla drogownictwa – dr inż. Tomasz Szczygielski Politechnika Warszawska, Polska Unia UPS (20’)

Wymagania techniczno-prawne mieszanek popiołowo-żużlowych: praktyczne zastosowanie w drogownictwie – dr inż. Daria Zielińska, Kierownik Działu Ochrony Środowiska, Rozwoju i Wdrożeń PPU EKO-ZEC sp. z o.o., Marcin Pacocha, prezes firmy Baulab (20’)

Technologia wykonania nasypów z mieszanin żużlowo-popiołowych na drodze ekspresowej S17 – inż. Krzysztof Zadrożny Strabag (20’)

Niskoemisyjne spoiwa TEFRA: od pomysłu do wdrożeń w skali makro. 25 lat doświadczeń Grupy EKOTECH - Kamil Szczygielski, prezes zarządu Ekotech Trade (20’)

Dyskusja, podsumowanie

15:00 zakończenie konferencji, obiad


Warunki:

Opłaty za udział w konferencji:

A. Bez noclegu:

600 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

  • udział w konferencji w dniu 27.02.2019,
  • materiały konferencyjne,
  • serwis kawowy i obiad w dn. 27.02.2019.

B. Z kolacją w dn. 26.02.2019 i jednym noclegiem (26/27.02.2019):

1000 zł z VAT - miejsce w pokoju 2-osobowym

lub

1100 zł z VAT - pokój 1-osobowy

Opłaty te obejmują:

  • kolację w dn. 26.02.2019
  • jeden nocleg w Hotelu Altus*** (26/27/02.2019) ze śniadaniem,
  • udział w konferencji w dniu 27.02.2019,
  • materiały konferencyjne,
  • serwis kawowy i obiad w dn. 27.02.2019

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 a kończy o 11:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Dojazd i parkowanie (kliknij, żeby zobaczyć większy obszar):

Zobacz większy obszar

W bezpośrednim sąsiedztwie hotelu brak miejsc parkingowych, na grafice powyżej zostały oznaczone płatne parkingi znajdujące się w pobiliżu. Przeciętna opłata wynosi 5 zł za godzinę; 50 zł za dzień.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 19 lutego 2019 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji w terminie późniejszym niż 21 lutego 2019r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik konferencji potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności. W przypadku pobierania proformy prosimy pamiętać o tym, by wybrać także opcję "Wyślij".Relacja:

Recykling w drogownictwie po COP24

Jak praktycznie realizować w drogownictwie zasady gospodarki o obiegu zamkniętym – to był przewodni temat kolokwium, które odbyło się 27 lutego w Poznaniu.

O tym, jak ważny jest to temat świadczy fakt, że konferencję objął honorowym patronatem Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, a do Polskiego Kongresu Drogowego, jako partnerzy merytoryczni dołączyli: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa i Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania. Było to pierwsze w branży drogowej takie spotkanie po konferencji klimatycznej COP24 w Katowicach, podczas której uzgodniono zasady wdrażania światowych porozumień klimatycznych. Te zasady przewidują konieczność poszukiwań i wdrażania narodowych rozwiązań w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i dążeniu do gospodarki obiegu zamkniętego.

Gospodarka obiegu zamkniętego – tak jak definiują ją dokumenty Unii Europejskiej i polskie (np. projekt Mapy Drogowej Transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego) - to koncepcja, według której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w obiegu tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być zminimalizowane. Jeżeli odpad powstanie, powinien być traktowany jako surowiec wtórny i być wykorzystany do ponownej produkcji. Chodzi o to – jak zauważył we wprowadzeniu do tematu dr inż. Tomasz Szczygielski z Politechniki Warszawskiej – żebyśmy zostawili naszym dzieciom i wnukom zasoby naturalne i piękno przyrody, a nie rosnące z każdym rokiem hałdy odpadów.

Podczas poznańskiej konferencji szerzej omówione zostały dwa szczegółowe tematy: recykling starych nawierzchni asfaltowych metodą „na gorąco”, a także zagospodarowanie na potrzeby drogownictwa materiałów powstających w wyniku spalania węgla w elektrowniach.

Wprowadzeniem do tematyki konferencji było także wystąpienie prof. Piotra Radziszewskiego (Politechnika Warszawska) "Perpektywy i kierunki rozwoju technologii nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju”. Było to przypomnienie projektu badawczego, który 5 lat temu na zlecenie GDDKiA zrealizował Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Zespół badaczy sformułował wówczas swoje zalecenia w formie tez. Odnosiły się one do technologii budowy trwałych nawierzchni drogowych, rozwiązań materiałowo-technologicznych i projektowych budowy dróg w aspekcie zasad ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju i konstrukcji nawierzchni drogowych i obiektów inżynierskich przyjaznych dla środowiska i charakteryzujących się długim okresem eksploatacji. Jedna z tez głosiła, że do budowy warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych będą powszechnie stosowane materiały pochodzące z recyklingu, a materiały stosowane do utrzymania i eksploatacji dróg nie będą powodowały degradacji nawierzchni i jednocześnie będą przyjazne dla środowiska. Drogowe roboty utrzymaniowe będą ograniczone do stosowania bezodpadowego recyklingu na miejscu.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że pomimo upływu czasu zalecenia z tamtego opracowania nie straciły na aktualności, a w pewnych obszarach (właśnie recyklingu) jest to szczególnie widoczne.


Polecane konferencje

Odbyła się

VII Międzynarodowa Konferencja Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice

Wiodącymi tematami będzie walka z hałasem drogowym w kontekście różnych nawierzchni dróg oraz zapewnienie jakości dróg. Wśród prelegentów tradycyjnie znajdzie się wielu ekspertów z Niemiec.

Zapisz sięMIK2019_800

VI Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe Bezpieczne Drogi Przyszłości

Mikołajki

Tematyka będzie obejmować zrównoważony rozwój sieci drogowej, uwzględniający postęp w technologiach budowy i utrzymania dróg oraz środkach transportu.

Odbyła się

Beton w drogownictwie

Suwałki

Międzynarodowa konferencja i wystawa poświęcona wykorzystaniu betonu w budowie dróg i zagospodarowaniu miejskich przestrzeni publicznych.