V Mistrzostwa Polski Drogowców w piłce siatkowej

Zapisz się

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń drużyn na V Mistrzostwa Polski Drogowców w Piłce Siatkowej. Zawody rozegrane zostaną tradycyjnie w Giżycku, w dniach 16-18 listopada.

W związku z rosnącą popularnością imprezy w tym roku przyjmowanie zgłoszeń udziału dzielimy na dwa etapy:


Warunki:


Do 24 sierpnia przyjmowane będą deklaracje udziału drużyn oraz ich maksymalnej przewidywanej liczebności (w imieniu instytucji zgłoszenia dokonuje kapitan/koordynator drużyny). Zgłoszenie następuje przez dostępny na tej stronie formularz online.

Ostateczny skład drużyn (z nazwiskami zawodników) trzeba będzie wskazać nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem zawodów.

W sytuacji, gdy liczba zgłoszonych drużyn przekroczy 16, Organizator przewiduje wcześniejsze niż w poprzednich latach rozpoczęcie rozgrywek (tj. w godzinach popołudniowych w piątek, 16 listopada 2018r.).

Jeśli deklarowana liczba drużyn / zawodników przekroczy możliwości techniczne ośrodka w Giżycku, w październiku 2018 zostanie przeprowadzony turniej eliminacyjny. O miejscu i terminie eliminacji Organizator powiadomi zgłoszone drużyny (na podane w deklaracjach adresy e-mail) najpóźniej do 3 września 2018r., wtedy też zostaną podane koszty udziału w turnieju / turniejach - po ich zaakceptowaniu zgłoszenie drużyny będzie wiążące dla stron.

Przypominamy, że drużyny mogą liczyć od 6 do 13 zawodników, a w każdej chwili na boisku musi przebywać przynajmniej jedna kobieta.

Przyjmowanie zgłoszeń kibiców będzie możliwe po ostatecznym potwierdzeniu liczebności drużyn, tj, po 2 listopada 2018r.

Poniżej wyciąg z regulaminu MISTRZOSTW POLSKI DROGOWCÓW W PIŁCE SIATKOWEJ:

Organizatorami Mistrzostw Polski Drogowców w Piłce Siatkowej są: Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz Fundacja Huberta Jerzego Wagnera.

Termin rozgrywania turnieju: 16-18 listopada 2018 roku.

Miejsce rozgrywania turnieju oraz zakwaterowania:

COS Giżycko, ul. Moniuszki 22, www.gizycko.cos.pl

 • Każda drużyna może liczyć: minimalnie 6 zawodników, a maksymalnie 13 zawodników + trenera.
 • W każdej drużynie musi grać (to znaczy stale przebywać na boisku) przynajmniej jedna kobieta.
 • Dopuszcza się również zgłaszanie udziału w turnieju przez drużyny kombinowane, w skład których wchodzą osoby z różnych firm czy jednostek administracji.
 • W zawodach mogą brać udział pracownicy administracji drogowej oraz firm i instytucji branży drogowej. Spełnienie tego warunku potwierdza kierownik jednostki zgłaszającej drużynę.
 • System rozgrywek zostanie ustalony po ustaleniu ostatecznej liczby drużyn biorących udział w Mistrzostwach.
 • Termin przyjmowania zgłoszeń:
 • do 24 sierpnia 2018r. - deklaracje udziału drużyny
 • do 2 listopada 2018 r. - zgłoszenia składu drużyny
 • od 2 listopada 2018r. - zgłoszenia kibiców
 • Uczestniczy dojeżdżają na Mistrzostwa oraz ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Organizator zapewnia:
 • halę sportową,
 • piłki do rozgrywania meczów,
 • nocleg i wyżywienie
 • opiekę medyczną na czas rozgrywania meczów,
 • sędziów do prowadzenia zawodów,
 • medale i nagrody dla najlepszych zawodników.
 • We wszystkich spornych sytuacjach decyduje Sędzia Główny zawodów.
 • Zgłoszenie drużyny do Mistrzostw Polski Drogowców Piłki Siatkowej oznacza akceptację i zastosowanie się do powyższego regulaminu.

Polecane konferencje

Zapisz sięZródło: By Алексей Покровский - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16...

Asfalt lany: wymagania i wykonawstwo

CEDRY WIELKIE

Komitet Nawierzchni Asfaltowych PKD i Oddział GDDKiA w Gdańsku zapraszają na seminarium eksperckie poświęcone technologii asfaltu lanego na obiektach inżynierskich.

Zapisz się

V Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Ryn

"Drogi przyszłości" to tytuł V Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego w hotelu Zamek Ryn w dniach 24-25 września. Prologiem konferencji będzie piknik edukacyjny 23 września w Olsztynie.

Odbyła się

IV Rajd Rowerowy Drogowcy na GreenVelo

Susiec

Kolejnym regionem GreenVelo, który odwiedzą drogowcy będzie Lubelskie. trasy rajdu wieść będą przez łagodne wzniesienia i malownicze rzeczne zakola Roztocza.