Władysław Gardziejczyk

Miejsce pracy:

Zakład Inżynierii Drogowej – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – Politechnika BiałostockaWykształcenie:

Wykształcenie wyższe, dr hab. inż. , prof. nzw. PBSpecjalizacja:

inżynieria komunikacyjna, budownictwo drogoweOsiągnięcia zawodowe i branżowe:

- kształcenie, od ponad 30 lat, kadry technicznej na rzecz drogownictwa i opieka naukowa nad młodymi pracownikami naukowymi,

- promotorstwo prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich,

- prace badawcze, opinie i ekspertyzy na rzecz samorządów, zarządów drogowych i przedsiębiorstw

- liczne opracowania, publikacje i referaty nt. problemów związanych z budownictwem komunikacyjnym, a w szczegółności z zakresu obniżenia poziomu hałasu od ruchu samochodowego (m.in. opracowanie propozycji klasyfikacji nawierzchni drogowych pod względem hałaśliwości),

- udział w pracach z zakresu oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych.

Za działalność branżową i pracę w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji RP w 2014 roku odznaczony Złotą z Diamentem Odznaką Honorową.


Ważniejsze publikacje:

- Gardziejczyk W., Gierasimiuk P.: Influence of texturing method on tyre/road noise of cement concrete pavement. International Journal of Pavement Engineering (2016), 16 s.

- Gardziejczyk W., Gierasimiuk P., Motylewicz M.: Noisiness of the Surfaces on the Low-Speed Roads. Coatings. Vol. 6, nr spec. 2 (2016), 9 s.

- Gardziejczyk W.: The effect of time on acoustic durability of low noise pavements – The case studies in Poland. Transportation Research Part. D - Transport and Environmental. Vol. 44 (2016), s. 93-104.

- Gardziejczyk W., Motylewicz M.: Noise level in the vicinity of signalized roundabouts. Transportation Research Part D-Transport and Environmental. Vol. 46 (2016), s. 128-144.

- Gardziejczyk W., Wasilewska M.: Evaluation of microtexture changes of coarse aggregate during simulated polishing. Archives of Civil Engineering. Vol. 62, nr 2 (2016), s. 19-34.

- Gardziejczyk W.: Hałas od przejeżdżającego pojazdu w zależności od jego prędkości i charakterystyki nawierzchni drogowej. Magazyn Autostrady (2015), nr 7, s. 22-27