Miejsce pracy:

ORLEN Asfalt sp. z o.o.


Wykształcenie:

dr inż. w dziedzinie budownictwo


Specjalizacja:

budownictwo drogowe, nawierzchnie asfaltowe


Osiągnięcia zawodowe i branżowe:

9 patentów, ponad 100 publikacji, 10 książek


Ważniejsze publikacje:

  • Błażejowski K., Styk S., Technologia warstw bitumicznych. Poradnik. Wydawca: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2000. ISBN 832061340X
  • Błażejowski K., Styk S., Technologia warstw asfaltowych. Poradnik. Wydawca: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 2004 (wydanie II - rozszerzone), ISBN 8320615402
  • Błażejowski K. SMA. Teoria i praktyka. Wydawca: Rettenmaier Polska, 2007. ISBN 9788392478409
  • Błażejowski K. Stone Matrix Asphalt: Theory and Practice. CRC Press - Taylor and Francis Publishing, 2010. ISBN 9781439819715
  • Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA. Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych. Praca zbiorowa pod redakcją K. Błażejowskiego, autorzy: K.Błażejowski, K.Jabłoński, A.Sadkowski, I.Strugała. Wydawca: Rettenmaier Polska, 2014, ISBN: 978-83-924784-1-6