Uwarunkowania realizacji PBDK 2014-2023Autor: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIiB)Źródło

Konferencja optymalizacyjna

Prelegent: podsekretarz stanu w MIiB Jerzy SzmitWybrane zagadnienia

warunki realizacji PBDK 2014-2023, prace Komitetu Sterującego ds. optymalizacji procesów inwestycyjnych w drogownictwie, wnioski grup roboczych powołanych przez Ministra