Właściwości kruszywa wapiennego jako surowca do produkcji betonów dla infrastruktury drogowej

SUW2019_DMaruszewskaŹródło

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa

BETON W DROGOWNICTWIE

10-12 kwietnia 2019

Prelegent: Dominika Maruszewska, Akademia Górniczo-HutniczaOdbyła się

Beton w drogownictwie

Suwałki

Międzynarodowa konferencja i wystawa poświęcona wykorzystaniu betonu w budowie dróg i zagospodarowaniu miejskich przestrzeni publicznych.