Perspektywy i kierunki rozwoju technologii nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

POZ2019_PRadziszewski



Autor: Politechnika Warszawska



Źródło

Drogownictwo po COP24: nowy wymiar recyklingu

Poznań, 27 lutego 2019

Prelegent: Piotr Radziszewski