Doświadczenia Wydziału Technologii GDDKiA O/Lublin podczas monitorowania jakości na drogach o nawierzchni z betonu cementowego

Odbyła się

II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej

Lublin

PKD, Katedra Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej oraz Cement Ożarów zapraszają na II Lubelską Konferencję Techniki Drogowej „Podbudowy – wzmocnienia gruntu - drogi betonowe”.