Warstwa konstrukcyjna nawierzchni drogowej z gruntu spoistego jako realizacja Tezy 5 opracowania dla GDDKiA

NASCON_LUB2018Źródło

II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej

Lublin, 28-29 listopada 2018

Prelegent: Małgorzata Garbacz-Skubis

NASCONOdbyła się

II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej

Lublin

PKD, Katedra Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej oraz Cement Ożarów zapraszają na II Lubelską Konferencję Techniki Drogowej „Podbudowy – wzmocnienia gruntu - drogi betonowe”.