Programy INTERREG na pograniczu polsko-czesko-słowackim

ZIM2018_WWIECZOREKŹródło

Konferencja PL-CZ-SK Drogi łączą przyjaciół

Lipowa, 3-5 października 2018

Prelegent: Witold Wieczorek

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Wybrane zagadnienia

INTERREG

obszary wsparcia, finansowanie, priorytety, stan wdrażania