Badania hałasu generowanego przez nawierzchnie betonowe

ASzydlo_RID_halasAutor: Politechnika WrocławskaŹródło

VI Międzynarodowa Konferencja

Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice, 25-26.04.2018

Prelegent: prof. Antoni SzydłoWybrane zagadnienia

Przedmiotem referatu jest prezentacja wyników pomiarów hałasu metodą OBSI na nawierzchniach betonowych w Polsce.

Badania przeprowadzono w ramach programu RID wspólnie z IBDIM.

- Badano wpływ rodzaju nawierzchni betonowych,
- Badano wpływ równości,
- Badano wpływ makrotekstury.Odbyła się

VI Międzynarodowa Konferencja Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice

Odbywające się już po raz szósty Forum będzie okazją do wymiany doświadczeń specjalistów z Polski, Niemiec, Austrii i innych krajów Europy na temat najnowszych trendów w drogownictwie.