UTRZYMANIE CHARAKTERYSTYK POWIERZCHNIOWYCH NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO Z WYKORZYSTANIEM METOD TEKSTUROWANIA POWIERZCHNI

MGraczyk_GrindingAutor: Instytut Badawczy Dróg i Mostów IBDiMŹródło

VI Międzynarodowa Konferencja

Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice, 25-26.04.2018

Prelegent: Mirosław GraczykWybrane zagadnienia

  • Charakterystyki powierzchniowe nawierzchni
  • Doświadczenia krajowe
  • Nawierzchnie betonowe
  • Przykładowe Badania TeksturyOdbyła się

VI Międzynarodowa Konferencja Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice

Odbywające się już po raz szósty Forum będzie okazją do wymiany doświadczeń specjalistów z Polski, Niemiec, Austrii i innych krajów Europy na temat najnowszych trendów w drogownictwie.