Efekty wojewódzkiego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego po 3 latach funkcjonowania

PUL_KTajer



Autor: Województwo lubelskie (Urząd Marszałkowski)



Źródło

III Lubelskie Forum Drogowe

"Puławski Węzeł Drogowy"

Puławy, 5-6.04.2018

Prelegent: Krzysztof Tajer