Recykling głęboki na zimno w remontach dróg wojewódzkich

LOD_DWrobelAutor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (Świętokrzyski ZDW)Źródło

Kolokwium: Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym

Łódź, 15 lutego 2018

Prelegent: Dariusz WróbelWybrane zagadnienia

  • źródła finansowania
  • stan techniczny dróg
  • przykłady realizacji