Doświadczenia z wdrażania technologii recyklingu głębokiego na zimno z asfaltem spienionym w regionie świętokrzyskim

LOD_MIwanski



Autor: Politechnika Świętokrzyska



Źródło

Kolokwium: Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym

Łódź, 15 lutego 2018

Prelegent: Marek Iwański



Wybrane zagadnienia

  • Aspekt energooszczędności nawierzchni asfaltowych
  • Rozwój technologii asfaltu spienionego
  • Skład recyklowanych mieszanek MCAS
  • Technologia recyklingu na zimno z asfaltem spienionym