PZP - Praktyka zamawiającychAutor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w KrakowieŹródło

III Małopolskie Forum Drogowe

Termin: 25.01.2017 -27.01.2017

Miejsce: Zakopane, Zespół Pensjonatów Antałówka

Prelegent: Inga Gęsiarz-NowakWybrane zagadnienia

przyczyny problemów w stosowaniu Prawa zamówień publicznych, konsekwencje dla zamawiających i wykonawców, przykłady regulacji problematycznych i niejasnych, powoływanie się na potencjał podmiotów trzecich, kryteria oceny ofert