Optymalizacja szorstkości i właściwości akustycznych nawierzchni drogowych w teorii i praktyce

szorstkośćAutor: Polski Kongres Drogowy PKDŹródło

Kolokwium

Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni a bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrona środowiska

Warszawa, 20 czerwca 2017

Centrum Konferencyjne NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98

Prelegent: Wiesław DąbrowskiWybrane zagadnienia

  • Wiedza teoretyczna
  • Wiedza praktyczna
  • Współpraca badawczo-rozwojowa PKD - BASt.
  • Wnioski - następstwa praktyczne