KRUSZYWA i nie tylko…

kruszywaAutor: Śląskie Kruszywa NaturalneŹródło

Kolokwium

Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni a bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrona środowiska

Warszawa, 20 czerwca 2017

Centrum Konferencyjne NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98

Prelegent: Grzegorz KorzanowskiWybrane zagadnienia

  • Wpływ kruszyw na właściwości przeciwpoślizgowe i hałaśliwość nawierzchni
  • Wartości wskaźników PSV kruszyw
  • Wartości pomiaru nawierzchni SMA