Badania współczynnika tarcia nawierzchni drogowych w Polsce: sprzęt, procedury i wymagania

współczynnik tarcia nawierzchniAutor: Instytut Badawczy Dróg i Mostów IBDiMŹródło

Kolokwium

Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni a bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrona środowiska

Warszawa, 20 czerwca 2017

Centrum Konferencyjne NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98