Zintegrowany transport w regionie na przykładzie projektu Małopolska Karta AglomeracyjnaAutor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w KrakowieŹródło

II MAŁOPOLSKIE FORUM DROGOWE

Termin:20.04.2016 -22.04.2016

Miejsce:Zakopane

Prelegent:Patryk ZakrzewskiWybrane zagadnienia

partnerzy projektu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, możliwości oferowane przez MKA, nośniki MKA, integracja różnych rodzajów transportu dzięki MKA