Zarządzanie prędkością w strefach przejść dla pieszych i jego wpływ na bezpieczeństwo



Autor: Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska



Źródło

IV ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA

Bezpieczeństwo i trwałość

Miejsce:Chorzów, hotel Diament Arsenal Palace

Prelegent:

Stanisław Gaca



Odbyła się

IV Śląskie Forum Drogownictwa - Bezpieczeństwo i trwałość

Bezpieczeństwo i trwałość to hasło, pod którym już po raz czwarty obradowało Śląskie Forum Drogownictwa. Konferencja zgromadziła rekordową liczbę przeszło 200 uczestników.