Aktualności

Wystawę otworzyli (od prawej): prezes PKD Zbigniew Kotlarek, zastępca dyrektora GDDKiA Iwona Stępień-Kotlarek oraz członek Zarządu woj. warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński. Fot. PKD

Udany debiut OSTROAD

25 wystawców w ciągu dwóch dni zaprezentowało się podczas pierwszej edycji wystawy techniki drogowej OSTROAD, która towarzyszyła IV Warmińsko-Mazurskiemu Forum Drogowemu w Ostródzie.

Karol Markowski - zastępca dyrektora Oddziału GDDKiA w Gdańsku podczas wystąpienia w Ostródzie. fot. PKD

Utrzymanie dróg to rosnący biznes

Potrzeby i zamierzenia zarządców oraz potencjał rynku w zakresie utrzymania dróg były głównym tematem październikowej konferencji i towarzyszącej wystawy podczas IV Forum Drogowego w Ostródzie.

Mecz dużyn ZDW Olsztyn II z Transprojektem Gdańskim w 2016 r. Fot. PKD

PZPS: turniej w Giżycku oficjalnymi Mistrzostwami Polski

Rozgrywane w Giżycku turnieje drogowców zostały uznane przez Polski Związek Piłki Siatkowej za oficjalne Mistrzostwa Polski w tej dyscyplinie. Najbliższe zawody rozegrane zostaną 17-19 listopada.

Dyr. Waldemar Królikowski na czele parady sadzącej drzewa nad jeziorem w Ostródzie

Zielone IV Forum

Rekordowa liczba 230 uczestników wzięła udział w zakończonym 3 października w Ostródzie IV Warmińsko-Mazurskim Forum Drogowym, poświęconym utrzymaniu dróg oraz zieleni przydrożnej.

Samochód Tesla w barwach firmy 3M cieszył sie dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Fot. PKD

Autonomiczna przyszłość ruchu na drogach

„Autonomiczna przyszłość transportu drogowego” była tematem międzynarodowej konferencji, która odbyła się 19 września w Warszawie.

Prowadzący obrady dyrektorzy: Wojciech Waluś (Bielsko-Biała) i Piotr Tyczyński (stoi) z Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Fot. PKD)

Miejscy drogowcy w Jeleniej Górze

Jak co dwa lata, drogowcy miejscy spotkali się na swoim Zjeździe. Gospodarzem rozpoczętego 13 września spotkania jest miasto Jelenia Góra.

Obwodnica Pawłowic na DW 933. Fot. ZDW w Katowicach

Aktualizacja Wytycznych Technicznych ZDW w Katowicach

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach opublikował zaktualizowane Wytyczne Techniczne 2017. Mogą być one stosowane także przez innych zarządców dróg publicznych.

Będą wyczekiwane zmiany w przepisach technicznych

Po niemal 20 latach od wydania najważniejszych przepisów technicznych w drogownictwie, MIB szykuje się do zmiany rozporządzenia o warunkach technicznych dla dróg publicznych. Postępują także prace nad standaryzacją obiektów mostowych.

Zarejestruj się na Zimowy Kongres Drogowy 2018!

Ruszyła rejestracja uczestników Zimowego Kongresu Drogowego Gdańsk 2018. To największe światowe spotkanie branży drogowej poświęcone zimowemu utrzymaniu.

Projektanci rozmawiali z Zamawiającym

Kolejnym krokiem w stronę lepszej współpracy służb inwestorskich GDDKiA i firm projektowych stało się spotkanie konsultacyjne z tym środowiskiem, które odbyło się 19 lipca w Warszawie, na prośbę PKD.

GDDKiA i inżynierowie nadzoru: spotkania mają sens

Uzależnienie wynagrodzenia dla konsultantów od postępów w realizacji kontraktu oraz procedury w przetargach były tematem spotkania szerokiego kierownictwa GDDKiA z przedstawicielami środowiska.

Marceli Bochenek (w środku) odbiera statuetkę

Marceli Bochenek: Zasłużony dla Sprawy Drogowej

Marceli Bochenek - twórca i wieloletni kierownik Muzeum Drogownictwa w Szczucinie został uhonorowany wyróżnieniem "Zasłużony dla Sprawy Drogowej" przez Polski Kongres Drogowy.

Patronat ministra nad Inicjatywą Akademicką

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit objął honorowym patronatem Inicjatywę Akademicką PKD. Inauguracja zaplanowana jest na 1 października w Ostródzie.

Walne Zebranie Członków PKD 2017. Na zdjęciu od lewej: Przewodniczący  Zebrania Piotr Heinrich i prezes Zarządu Zbigniew Kotlarek

Wizja przyszłości PKD

Strategia "Kongres 2025" przyjęta 27 czerwca wyznacza cele, do których będzie dążyć stowarzyszenie PKD w perspektywie 100. rocznicy Kongresów Drogowych w Polsce.

Most w Wyszogrodzie, początek lat 90. ubiegłego wieku. Fot. Marek Mistewicz

Dzieje mostu w Wyszogrodzie

Barwne dzieje mostu w Wyszogrodzie zostały opisane w książce Marka Mistewicza, wydanej przez IBDiM. 27 czerwca PKD zorganizował spotkanie autorskie poświęcone promocji tej monografii.

Zdobywcy Św. Krzyża. Fot. PKD

Góry Świętokrzyskie zdobyte rowerem

Podczas zakończonego 23 czerwca trzeciego rajdu rowerowego drogowców, kilkadziesiąt osób przejechało przez dwa dni ponad 60 km drogami rowerowymi woj. świętokrzyskiego.

Wiceminister Jerzy Szmit (z lewej) w rozmowie z prezesem PKD Zbigniewem Kotlarkiem i prezesem Budimeksu Dariuszem Blocherem (w środku) przed rozpoczęciem obrad. Fot. PKD

Roboty na drogach nie zabraknie

Weszliśmy w okres dużego natężenia inwestycji infrastrukturalnych. Są znaczne środki finansowe, pytanie czy firmy wykonawcze podołają - mówiono podczas V Kongresu Infrastruktury w Warszawie.

Nowy budynek stanął na tej samej działce, ale nosi inny adres: teraz mieści sie przy ul. Zabytkowej w Gdańsku-Wrzeszczu. Fot. TDG

Gdański Jubilat w nowej siedzibie

Obchodzący 65-lecie powstania Transprojekt Gdański otrzymał podczas II Pomorskiego Forum Drogowego w Gdyni okolicznościową plakietę od Polskiego Kongresu Drogowego.

Panel dyskusyjny na zakończenie sesji na temat modeli zarządzania. Od lewej: dr Sławomir Heller, Andrzej Maciejewski, Iwona Stępień-Pilipczuk. Fot. PKD

Gdynia: jak zmienia się zarządzanie drogami?

Kompleksowe zarządzanie drogami jako cel ewolucji dotychczasowych sposobów zarządzania drogami krajowymi, było głównym tematem zakończonego 9 czerwca w Gdyni II Pomorskiego Forum Drogowego.

Dr inż. Igor Ruttmar objasnia zwiedzającym laboratorium tajniki prowadzonych w nim badań. Fot. PKD

Szwedzi poznają polski asfalt

Świecąca w ciemności ścieżka rowerowa i doświadczenia z asfaltową nawierzchnią długowieczną interesowały członków delegacji Szwedzkiego Forum Asfaltowego podczas spotkania w TPA w Pruszkowie.

Witamy w Kongresie!

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA SA przystąpiło do Polskiego Kongresu Drogowego w charakterze członka wspierającego.

Prezes PKD Zbigniew Kotlarek przemawia podczas seminarium inaugurującego  INFRAMA. To. Heller Consult/JanZieliński

Jak zarządzać majątkiem drogowym?

Nowoczesna dyscyplina, łącząca wiedzę inżynierską, ekonomiczną i menedżerską - . 15 maja na Politechnice Warszawskiej zainaugurowała działalność Akademia Infrastructure Asset Management.

27 czerwca Walne Zebranie Członków PKD

Zarząd stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Polskiego Kongresu Drogowego na 27 czerwca br.

Prof. Marian Tracz (z lewej) odbiera statuetkę z rąk prezesa PKD Zbigniewa Kotlarka, wiceprezesa Zbigniewa Tabora (zasłonięty) i prof. Antoniego Szydły. Fot. PKD

Prof. Marian Tracz - "Zasłużony dla Sprawy Drogowej"

Prof. Marian Tracz, wybitny naukowiec z obszaru inżynierii ruchu, został kolejnym laureatem honorowego wyróżnienia "Zasłużony dla Sprawy Drogowej", ustanowionego z okazji 90-lecia Kongresów Drogowych w Polsce.

23. drogowe targi w Kielcach

Po raz 23. w Kielcach zorganizowane zostały Targi AUTOSTRADA POLSKA. W odbywającej się w dniach 9-11 maja wystawie uczestniczy przeszło 400 wystawców z 20 krajów.

Uczestnicy debaty (od lewej): wiceminister Jerzy Szmit, zastępca Generalnego Dyrektora DKiA Iwona Stępień-Pilipczuk, prezes Zarządu OIGD Barbara Dzieciuchowicz i wiceprezes PZPB Rafał Sebastian Bałdys.

W dialogu buduje się najlepiej

Podsumowaniu rezultatów dialogu strony rządowej i branży drogowej od opublikowania 'Białej księgi" poświęcona była debata "W dialogu buduje się najlepiej", która odbyła się w 9 maja w Kielcach.

Na zdjęciu (od lewej): S. Hoeller, Z. Tabor, J.Schmidt , Z. Kotlarek, W. Dąbrowski, K. Kondraciuk,  O. Alte-Teigeler, U. Zander, W. Bednorz, L. Rafalski

Kolejny krok ku współpracy z BASt

Trwają kontakty PKD i Instytutu BASt z Niemiec mające na celu rozpoczęcie wspólnych projektów badawczych w obszarze nowoczesnych technologii w drogownictwie.

Forum śląskie mocno międzynarodowe

Z udziałem ponad 190 gości z całej Polski i kilku krajów europejskich obradowało w Piekarach Śląskich V Śląskie Forum Drogownictwa. Rosnąca z każdym rokiem impreza posiada już swoje logo.

15 maja startuje Akademia IAM

15 maja startuje, pod patronatem PKD, Akademia inicjatywy INFRAMA, której celem jest upowszechnienie kompleksowego podejścia do zarządzania infrastrukturą drogową.

Węzeł A1 i A2 koło Strykowa. Fot. GDDKiA Łukasz Jóźwiak

POIiŚ zrealizowany z sukcesem

Do końca 2016 roku oddano do ruchu wszystkie inwestycyjne projekty drogowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Efekty okazały się nawet lepsze od zakładanych.