Aktualności

Kieleckie spotkanie optymistów

W Kielcach odbyły się w dniach 14-16 maja największe w Europie Wschodniej targi budownictwa drogowego i autostrad, a także maszyn budowlanych i infrastruktury lotnisk. Podczas targów "Autostrada-Polska" Polski Kongres Drogowy propagował ideę zwołania VI Kongresu Drogowego jako spotkania całej branży drogowej dla dokonania oceny możliwości realizacji programu budowy dróg w latach 2007-2013.

Apel o integrację środowiska drogowców

Członkowie Polskiego Kongresu Drogowego, w uchwale podjętej na zakończenie obradującego 16 kwietnia w Warszawie Walnego Zebrania, zobowiązali Zarząd stowarzyszenia do wypracowania do końca maja wspólnego stanowiska organizacji działających w obszarze drogownictwa w sprawie zagrożeń realizacji programu budowy dróg w Polsce.

Walne Zebranie Członków PKD o planach na 2008

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy, obradujące 16 kwietnia w Warszawie, zobowiązało Zarząd do intensywnych działań na rzecz integracji środowiska drogowego w Polsce i zapewnienia warunków realizacji programu budowy dróg. Ma temu służyć VI Kongres Drogowy, zaplanowany na 19-20 listopada br.

W Niepołomicach o infrastrukturze transportowej Małopolski

W podkrakowskich Niepołomicach, w malowniczo położonym Zamku Królewskim, odbyło się szkolenie na temat możliwości rozwoju infrastruktury transportowej w województwie Małopolskim. Spotkanie zostało zorganizowane przez Oddział Małopolski Polskiego Kongresu Drogowego.

Posłowie i PKD o usuwaniu barier w drogownictwie - przeczytaj zapis dyskusji

Członkowie sejmowej Komisji Infrastruktury wzięli 18 marca udział w zorganizowanym przez Polski Kongres Drogowy spotkaniu z szeroką reprezentacją środowisk drogowych. W gronie zarządców dróg (inwestorów), prezesów firm projektowych, nadzorujących oraz budowlanych dyskutowano na temat niezbędnych zmian w przepisach dotyczących inwestycji drogowych.

Sprawozdanie z działalności IV Komitetu PKD w latach 2005/2006

Sprawozdanie z działalności IV Komitetu Polskiego Kongresu Drogowego w okresie 2005/2006 wraz z zarysem planów działania w okresie sprawozdawczym 2006/2007

Komitet I o problemach planowania i realizacji inwestycji

19 kwietnia 2007 r. odbyło się zebranie I Komitetu Technicznego, poświęcone problemom planowania i realizacji inwestycji drogowych. Sformułowano listę wniosków, które PKD powinien prezentować na forach decydujących o tworzeniu warunków dla jakości i terminowości realizacji inwestycji

Projekt zmian w prawie przekazany Ministerstwu Infrastruktury

28 lutego 2008 r. przedstawiciele Zespołu Wspólnych Inicjatyw Polskiego Kongresu Drogowego, wraz z Prezesem Zarządu PKD, Zbigniewem Kotlarkiem, przekazali na ręce podsekretarzy stanu w Ministerstwie Infrastruktury opracowanie na temat koniecznych usprawnień dla przyspieszenia budownictwa drogowego. Dokument zawiera wyniki intensywnych prac Zespołu, prowadzonych od grudnia ub. roku.

Spotkanie członków warmińsko- mazurskiego oddziału PKD

1 lutego 2008 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie odbyło się spotkanie członków warmińsko-mazurskiego oddziału Polskiego Kongresu Drogowego.

Zespoły rozpoczęły pracę nad zmianami w prawie

13 grudnia na pierwszym roboczym posiedzeniu spotkali się członkowie dwóch zespołów tematycznych, powołanych na początku miesiąca w Józefowie w ramach Zespołu Wspólnych Inicjatyw PKD. Członkowie zaplanowali pracę na najbliższe tygodnie oraz wybrali koordynatorów.

Zespół Wspólnych Inicjatyw zaproponuje zmiany w przepisach

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Zespołu Wspólnych Inicjatyw, które odbyło się 3 grudnia w Józefowie, zdecydowano o powołaniu dwóch grup roboczych, które zajmą się pilnym zaproponowaniem zmian w przepisach regulujących rynek budownictwa drogowego.

Nowy rząd deklaruje przyspieszenie w budowie dróg

Premier Donald Tusk zadeklarował w sejmowym expose, że jego rząd przyspieszy budowę obwodnic i autostrad. "Autostrad i przyzwoitych dróg jest skandalicznie mało" - mówił.

Obrady polsko-niemieckiej komisji infrastruktury drogowej

W dniach 19-20 listopada 2007 r. w Berlinie zorganizowane zostaną polsko-niemieckie warsztaty drogowe - postanowili uczestnicy inauguracyjnego posiedzenia Wspólnej Komisji Polsko-Niemieckiej ds. Infrastruktury Drogowej, które odbyło się 20 sierpnia w Krakowie.

Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w drogownictwie

19 i 20 listopada w Berlinie odbyły się warsztaty z udziałem polskich i niemieckich specjalistów budownictwa drogowego. Wśród ponad 70 uczestników było 12 ekspertów Polskiego Kongresu Drogowego i 17 przedstawicieli GDDKiA.

Zaproszenie na III Forum Drogowe

Polski Kongres Drogowy organizuje Forum dyskusyjne poświęcone warunkom realizacji Narodowego Programu Budowy Dróg w latach 2007 - 2013. Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 października br w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem sieci dróg w naszym kraju.

III Forum PKD: żywa dyskusja i ważne wnioski

Zakończyło się dwudniowe (17 - 18 października 2007) III Forum Polskiego Kongresu Drogowego. Efektem dwóch sesji plenarnych oraz dwóch tematycznych, poświęconych uwarunkowaniom prawnym i ekologicznym oraz materiałom i technologiom stosowanym w budownictwie drogowym, są dwie nowe inicjatywy stowarzyszenia PKD.

List intencyjny w sprawie kształcenia kadr dla drogownictwa

Uruchomienie szkół policealnych kształcących techników drogownictwa jest celem wspólnego przedsięwzięcia Polskiego Kongresu Drogowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Współdziałanie tych instytucji w kształceniu personelu technicznego na potrzeby budowy dróg i autostrad zapowiada list intencyjny, podpisany w Warszawie 20 lipca 2007 r.

Sukces reprezentacji małopolskiego PKD w Gdowie

Członkowie Małopolskiego Oddziału PKD odnieśli spory sukces na niwie ...sportowej. Wystawiona przez nich drużyna zajęła drugie miejsce w turnieju piłkarskim, rozegranym w Gdowie, podczas uroczystości Święta Ziemi Gdowskiej 2007.

Technologiczne wyzwania dla inżynierów jutra

Rozwiązania materiałowo - technologiczne w renowacji dróg i mostów były tematem szkolenia, zorganizowanego w początkach października w Kościelisku przez Region Małopolski Polskiego Kongresu Drogowego. Wzięło w nim udział ponad 100 przedstawicieli zarządów dróg różnego szczebla samorządów, firm projektowych i wykonawczych oraz producentów materiałów.

Opinie Komitetu o strategii rozwoju sieci dróg

Na pierwszym w 2007 r. zebraniu, które odbyło się 15 lutego, I Komitet Techniczny omawiał strategię rozwoju sieci drogowych oraz problemy przygotowania inwestycji

Powstanie Sekretariatów Terenowych

Zarząd Polskiego Kongresu Drogowego powołał Sekretariaty Terenowe w Olsztynie, Krakowie, Poznaniu i Lublinie.

Powstanie Sekretariatów Terenowych

Zarząd Polskiego Kongresu Drogowego powołał Sekretariaty Terenowe w Olsztynie, Krakowie, Poznaniu i Lublinie.

Spotkanie organizacyjne struktury regionalnej Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy w Poznaniu

Dnia 12 stycznia 2007 r. o godzinie 12.00 na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej odbyło się spotkanie organizacyjne struktury regionalnej Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy. Celem spotkania było omówienia działalności powołanego w dniu 11 stycznia 2007 r. przez Zarząd Polskiego Kongresu Drogowego Sekretariatu terenowego PKD w Poznaniu.

Powstanie Sekretariatów Terenowych

Zarząd Polskiego Kongresu Drogowego powołał Sekretariaty Terenowe w Olsztynie, Krakowie, Poznaniu i Lublinie.

Zarząd PKD o wnioskach z Kongresu i planach na rok 2007

11 stycznia 2007 r. Zarząd PKD przyjął dokument zawierający podsumowanie i wnioski zgłoszone podczas I Polskiego Kongresu Drogowego. Powołano nowe Sekretariaty Terenowe w Poznaniu i Lublinie oraz Pełnomocnika Prezesa Zarządu.

Apel PKD na 80-lecie pierwszego Kongresu Drogowego

W 80. rocznicę zwołania pierwszego Polskiego Kongresu Drogowego, stowarzyszenie PKD - jako spadkobierca jego tradycji i reprezentant całego środowiska drogowego - apeluje do parlamentu o pilne zajęcie się projektami usuwania barier w rozwoju budownictwa drogowego w Polsce.

Pierwsze spotkanie I Komitetu Infrastruktury Drogowej

W dniu 14.12.2006 r. w siedzibie PKD w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie robocze I Komitetu (K1) Polskiego Kongresu Drogowego.

Zarząd podsumował I Polski Kongres Drogowy

6 listopada 2006 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia PKD, poświęcone głównie podsumowaniu I Polskiego Kongresu Drogowego. Podjęto również decyzje w sprawie organizacji prac Komitetów Technicznych.

Rola producentów maszyn i materiałów w drogownictwie

Podczas odbywających się w Kielcach XII Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy zorganizowało 18 maja 2006 r. seminarium "Rola i miejsce producentów maszyn, urządzeń i materiałów budowlanych w działaniach na rzecz rozwoju polskiej sieci drogowej".

Pierwszy Kongres Transportu Polskiego poświęcony procesom inwestycyjnym

Pierwszy Kongres Transportu Polskiego poświęcony procesom inwestycyjnym obradował 27 marca 2006 w Warszawie. Zamieszczamy sprawozdanie z tego spotkania.